Zapraszamy do dyskusji na forum
5,4 (70)
Jolanta Kawaler
J. Kawaler

Jak ciekawie wykorzystać elementy kultury młodzieżowej na swoich lekcjach i skutecznie zwiększyć zaangażowanie uczniów?

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł

Weź udział w webinarze Jolanty Kawaler, by lepiej poznać współczesną kulturę młodzieżową i cechy współczesnego pokolenia oraz umiejętnie wykorzystywać je na lekcjach.

Podczas szkolenia dowiesz się, kim są przedstawiciele pokolenia Z i jakie odłamy kulturowe powstały w jego obrębie. Prowadząca webinar przedstawi ciekawe metody pracy z uczniami, wyjaśniając m.in. w jaki sposób wykorzystać elementy slangu młodzieżowego do krzewienia literackiego języka polskiego. Uczestnicząc w szkoleniu poznasz także metody pracy na lekcjach poprawiające zaangażowanie uczniów oraz ich motywację do nauki poprzez zastosowania slangu młodzieżowego na zajęciach.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i innych zainteresowanych osób.

Co zyskujesz?

  • zdobędziesz wiedzę na temat pokolenia Z
  • zrozumiesz schematy zachowania współczesnej młodzieży
  • dowiesz się, jak praktycznie wykorzystać na lekcjach elementy kultury młodzieżowej
Czym charakteryzuje się kulturowo pokolenie Z i jakie odłamy kulturowe tworzą się w obrębie tego pokolenia?
Trochę więcej na temat slangu młodzieżowego
Jak pracować ze slangiem młodzieżowym na lekcjach - przykłady
Jak wykorzystać kulturę młodzieżową do podniesienia zaangażowania uczniów?

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
  • Szkolenie w formie podcastu
Twoje szkolenie poprowadzi

Jolanta Kawaler

Nauczycielka, trenerka w oświacie i biznesie, doradca zawodowy i mediator sądowy.
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2022 Edumaster