Unia Europejska
Nowe darmowe webinary
Aktualizacja
03.05.2021
Marta Koplejewska
M. Koplejewska

Elementy terapii ręki

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
97,00 zł
Zrealizuj kod lub

W jaki sposób ocenić poziom funkcjonowania dzieci? Jak skutecznie pracować z dzieckiem z zaburzeniami małej motoryki? Jak pracować nad deficytami, wykorzystując do tego celu zabawę? Odpowiedzi na te pytania poznasz podczas wideoszkoleia dr Marty Koplejewskiej "Elementy terapii ręki".

Praca z dziećmi z różnorodnymi deficytami rozwojowymi stawia przed pedagogiem i terapeutą szereg wyzwań i zachęca do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy. W przypadku trudności grafomotorycznych czy manualnych do popularnych metod stosowanych w pracy z dziećmi należy terapia ręki.

Podczas szkolenia, które poprowadzi dr Marta Koplejewska, uczestnicy poznają zasady terapii ręki. Dowiedzą się, w jaki sposób ocenić poziom funkcjonowania dziecka i jak ćwiczenia dobrać do indywidualnych potrzeb dziecka. Prowadząca skupi się przede wszystkim na wiedzy praktycznej z zakresu ćwiczeń dla dzieci z zaburzeniami małej i dużej motoryki, niskimi umiejętnościami grafomotorycznymi i zagrożonymi dysgrafią: pokaże uczestnikom przykładowe zabawy normalizujące i rozwijające sprawność ręki.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, terapeutów zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju, logopedów oraz osób pracujących z dziećmi ze specjalnym zapotrzebowaniem edukacyjnym.

Co zyskujesz?

  • pogłębisz wiedzę dotyczącą sposobu postępowania z dzieckiem wykazującym trudności w zakresie małej motoryki
  • poznasz metody oceny poziomu funkcjonowania dzieci
  • poznasz przykładowe ćwiczenia normalizujące i rozwijające sprawność ręki
  • poznasz zabawy trenujące zdolność manualną
Podstawowe zasady pracy z dzieckiem wykazującym zaburzenia małej motoryki
Metody oceny poziomu funkcjonowania dzieci
Propozycje ćwiczeń i zabaw dla dzieci
Prezentacja przykładowych ćwiczeń normalizujących i rozwijających sprawność ręki
Propozycje zabaw trenujących sprawność manualną ręki

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
  • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Marta Koplejewska

Oligofrenopedagog, wykładowca, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.