Zapraszamy do dyskusji na forum
5,6 (89)
Marcelina Wnęk
M. Wnęk

Edukacja inkluzyjna – jak wykorzystać różnorodność zespołu klasowego na rzecz optymalizowania rozwoju każdego z uczniów

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł

Uczestnicząc w szkoleniu przygotujesz się do praktycznej realizacji idei inkluzji, czyli pracy nad wykorzystaniem potencjału każdego ucznia w celu wsparcia jego rozwoju i wzbogacenia całej grupy.

Dzięki webinarowi pogłębisz swoją wiedzę na temat indywidualizacji zadań w sposób, który pomoże każdemu z Twoich uczniów odkryć swoje mocne strony i harmonijnie je rozwijać, a Tobie - realizować ideę inkluzji bez strat dla treści programowych. Prowadząca szkolenie zaprezentuje wiele praktycznych narzędzi, gotowy scenariusz lekcji i wskazówki z własnego doświadczenia, które wykorzystasz bezpośrednio na prowadzonych przez siebie zajęciach.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli szkolnych i przedszkolnych, pedagogów oraz dyrektorów szukających praktycznych rozwiązań na rzecz edukacji włączającej.

Co zyskujesz?

  • nauczysz się diagnozować indywidualne możliwości i ograniczenia uczniów
  • poznasz narzędzia przydatne w procesie pozytywnej diagnozy
  • poznasz sposoby indywidualizacji zadań ze względu na predyspozycje dzieci bez strat dla treści programowych
  • zdobędziesz umiejętność pracy metodą uniwersalnego projektowania i organizacji zadań grupowych z wykorzystaniem potencjału i talentu każdego z uczniów
  • otrzymasz scenariusz lekcji i wiele praktycznych informacji
Inkluzja w edukacji w ujęciu prawnym i praktycznym
Diagnoza pozytywna
Metody indywidualizacji zadań ze względu na potencjał dzieci
Praca metodą uniwersalnego projektowania

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Marcelina Wnęk

Pedagog, terapeutka, promotorka zdrowia, pracuje z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi.
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2022 Edumaster