Specjalna oferta dla szkół
Logowanie
Marta Koplejewska
M. Koplejewska

Dziecko z autyzmem, dziecko z zespołem Aspergera – metody i techniki pracy

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł

Dzieci w spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera bardzo różnią się między sobą – zarówno pod względem cech osobowości, jak i zainteresowań oraz możliwości intelektualnych. Istnieją jednak uniwersalne metody diagnostyczne oraz techniki pracy dydaktycznej, które pomagają obu stronom w efektywnej komunikacji. Webinar Marty Koplejewskiej syntetyzuje niezbędne informacje na temat wymienionych zagadnień i stanowi znakomity punkt wyjścia do dalszego samokształcenia.

Szkolenie obejmuje treści z zakresu wczesnej interwencji diagnostyczno-terapeutycznej dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Prowadząca omówi ogólną charakterystykę tej grupy, występujące w jej obrębie stereotypowe zachowania i specyficzne zainteresowania. Dzięki webinarowi zdobędziesz także wiedzę na temat form pomocy uczniom z SPE oraz współpracy z ich rodzicami.

Szkolenie przeznaczone jest dla: nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów.

Co zyskujesz?

  • pogłębisz wiedzę na temat form pracy i kierunku kształcenia dzieci z autyzmem oraz zespołem Aspergera
  • poznasz kryteria diagnostyczne spektrum autzymu i zespołu Aspergera
  • dowiesz się, jak reagować na trudne zachowania dzieci
  • będziesz efektywnie współpracować z rodzicami uczniów z SPE
Dziecko z autyzmem
Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole
Zespół Aspergera

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Marta Koplejewska

Oligofrenopedagog, wykładowca, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2023 Edumaster