Specjalna oferta dla szkół
Logowanie
Marcelina Wnęk
M. Wnęk

Depresja - jak zapobiegać i wspierać uczniów w procesie zdrowienia?

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEiN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
89,00 zł

Treść szkolenia jest odpowiedzią na rosnącą liczbę zachorowań na depresję wśród dzieci. Prowadząca webinar Marcelina Wnęk pomoże Ci lepiej zrozumieć problem depresji, szybciej i skuteczniej reagować w razie jej podejrzenia u swojego podopiecznego, a także udzielić realnego wsparcia dziecku dotkniętemu chorobą oraz członkom jego rodziny.

Dzięki szkoleniu dowiesz się, jak może objawiać się depresja u dzieci w wieku szkolnym i jakie działania podjąć po zaobserwowaniu jej symptomów. Prowadząca wyjaśni także, jak dostosować warunki panujące w środowisku szkolnym do potrzeb ucznia cierpiącego na depresję oraz jak współpracować z jego rodzicami w celu maksymalnego wsparcia dziecka.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli szkół podstawowych i specjalistów pracujących z dziećmi w wieku szkolnym.

Co zyskujesz?

 • poszerzysz wiedzę na temat profilaktyki depresji i jej praktycznego wymiaru na gruncie szkolnym, także w warunkach zdalnego nauczania
 • poznasz skalę występowania zjawiska depresji u dzieci, jej potencjalne przyczyny i symptomy
 • dowiesz się, jak reagować w razie podejrzenia depresji u swojego ucznia
 • dowiesz się, jak organizować środowisko szkolne sprzyjające rekonwalescencji
 • dowiesz się, jak rozmawiać z rodzicami dziecka chorego na depresję
Definicja, przyczyny i symptomy depresji
Praktyczne sposoby zapobiegania depresji wśród dzieci
Wpływ szkoły na zapobieganie / pogłębianie depresji
Zasady postępowania w razie podejrzenia depresji u ucznia
Współpraca z rodziną dziecka chorego na depresję

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
 • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Prezentacja ze szkolenia
 • Materiał dodatkowy - Test prawda/fałsz
 • Materiał dodatkowy - Fiszki
 • Materiał dodatkowy - Ćwiczenie
Twoje szkolenie poprowadzi

Marcelina Wnęk

Pedagog, terapeutka, promotorka zdrowia, pracuje z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi.
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2023 Edumaster