Unia Europejska
Kurs TUS - ostatnia edycja
Aktualizacja
03.05.2021

Depresja - jak zapobiegać i wspierać uczniów w procesie zdrowienia?

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEiN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
89,00 zł
Zrealizuj kod lub

Treść szkolenia jest odpowiedzią na rosnącą liczbę zachorowań na depresję wśród dzieci. Prowadząca webinar Marcelina Wnęk pomoże Ci lepiej zrozumieć problem depresji, szybciej i skuteczniej reagować w razie jej podejrzenia u swojego podopiecznego, a także udzielić realnego wsparcia dziecku dotkniętemu chorobą oraz członkom jego rodziny.

Dzięki szkoleniu dowiesz się, jak może objawiać się depresja u dzieci w wieku szkolnym i jakie działania podjąć po zaobserwowaniu jej symptomów. Prowadząca wyjaśni także, jak dostosować warunki panujące w środowisku szkolnym do potrzeb ucznia cierpiącego na depresję oraz jak współpracować z jego rodzicami w celu maksymalnego wsparcia dziecka.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli szkół podstawowych i specjalistów pracujących z dziećmi w wieku szkolnym.

Co zyskujesz?

 • poszerzysz wiedzę na temat profilaktyki depresji i jej praktycznego wymiaru na gruncie szkolnym, także w warunkach zdalnego nauczania
 • poznasz skalę występowania zjawiska depresji u dzieci, jej potencjalne przyczyny i symptomy
 • dowiesz się, jak reagować w razie podejrzenia depresji u swojego ucznia
 • dowiesz się, jak organizować środowisko szkolne sprzyjające rekonwalescencji
 • dowiesz się, jak rozmawiać z rodzicami dziecka chorego na depresję
Definicja, przyczyny i symptomy depresji
Praktyczne sposoby zapobiegania depresji wśród dzieci
Wpływ szkoły na zapobieganie / pogłębianie depresji
Zasady postępowania w razie podejrzenia depresji u ucznia
Współpraca z rodziną dziecka chorego na depresję

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
 • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Prezentacja ze szkolenia
 • Materiał dodatkowy - Test prawda/fałsz
 • Materiał dodatkowy - Fiszki
 • Materiał dodatkowy - Ćwiczenie
Twoje szkolenie poprowadzi

Marcelina Wnęk

Pedagog, terapeutka, promotorka zdrowia, pracuje z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi.