Unia Europejska
Totalna wyprzedaż szkoleń
Aktualizacja
03.05.2021
Marta Koplejewska
M. Koplejewska

Autyzm – metody pracy z dzieckiem autystycznym

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
34,00 zł
97,00 zł -65%
Do końca 04d:12g:52m
Zrealizuj kod lub

Podczas webinaru dr Marta Koplejewska omówi pojęcie „zaburzeń ze spectrum autyzmu”, a także kryteria diagnostyczne ICD-10, pierwsze objawy oraz charakterystyczne cechy rozwoju dzieci z tym zaburzeniem. 

Druga cześć szkolenia będzie skupiać się na metodach stosownych w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem. Prowadząca opowie m.in. o metodzie Felicji Affolter, Metodzie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, programie TEACCH i wielu innych. W trakcie szkolenia omówiona zostanie również Metoda Domana oraz skuteczność wykorzystania piktogramów w komunikacji.

Szkolenie przeznaczone jest dla: pracowników Wydziałów Oświaty i Wychowania, nauczycieli, specjalistów – psychologów, pedagogów.

Co zyskujesz?

  • podniesiesz efektywność pracy z dzieckiem autystycznym
  • zrozumiesz potrzeby i możliwości dziecka chorego na autyzm
  • zbudujesz bądź poprawisz jakość już istniejących relacji między dzieckiem a opiekunem
  • poznasz metody pracy, edukacji oraz rozwoju biopsychospołecznego dziecka w domu i w szkole
Zaburzenie ze spectrum autyzmu - charakterystyka
Metody i techniki pracy stosowane w pracy z dzieckiem autystycznym
Potrzeby i możliwości dziecka z autyzmem

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
  • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Marta Koplejewska

Oligofrenopedagog, wykładowca, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.