Zapraszamy do dyskusji na forum
Waldemar Borowski
W. Borowski

Agresja w szkole - przyczyny zachowań agresywnych, sposoby przeciwdziałania

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł

Czym jest agresja, jakie są przyczyny zachowań agresywnych, czym agresja różni się od przemocy rówieśniczej. Na szkoleniu poznasz rodzaje przemocy oraz cechy sprawców i ich ofiar. Z taką wiedzą będziesz mógł wprowadzić działania profilaktyczne w szkole, jak też odpowiednio zareagować na przemoc. Równie ważne jak profilaktyka i właściwa reakcja na przemoc jest znajomość metod postępowania tak z ofiarami jak i sprawcami przemocy.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli różnych przedmiotów i szczebli, wychowawców oraz pedagogów szkolnych.

Co zyskujesz?

  • jakie są przyczyny agresji i jak odróżnić agresję od przemocy
  • jakie są rodzaje przemocy rówieśniczej
  • jak rozpoznać potencjalnego sprawcę i ofiarę przemocy
  • jak pracować ze sprawcami i ofiarami przemocy
  • na czym polega metoda Dana Olweusa
Agresja i przemoc
Rodzaje przemocy rówieśniczej - cechy sprawców przemocy i ich ofiar
Profilaktyka i reakcja na przemoc

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN
Twoje szkolenie poprowadzi

Waldemar Borowski

Wykładowca, nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem, kurator społeczny.
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2022 Edumaster