Unia Europejska
Darmowa konferencja "Higiena psychiczna nauczyciela"
Aktualizacja
03.05.2021
Waldemar Borowski
W. Borowski
Metodyka nauczania
Rozwój osobisty

Agresja w szkole - przyczyny zachowań agresywnych, sposoby przeciwdziałania

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł
Zrealizuj kod lub

Czym jest agresja, jakie są przyczyny zachowań agresywnych, czym agresja różni się od przemocy rówieśniczej. Na szkoleniu poznasz rodzaje przemocy oraz cechy sprawców i ich ofiar. Z taką wiedzą będziesz mógł wprowadzić działania profilaktyczne w szkole, jak też odpowiednio zareagować na przemoc. Równie ważne jak profilaktyka i właściwa reakcja na przemoc jest znajomość metod postępowania tak z ofiarami jak i sprawcami przemocy.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli różnych przedmiotów i szczebli, wychowawców oraz pedagogów szkolnych.

Co zyskujesz?

  • jakie są przyczyny agresji i jak odróżnić agresję od przemocy
  • jakie są rodzaje przemocy rówieśniczej
  • jak rozpoznać potencjalnego sprawcę i ofiarę przemocy
  • jak pracować ze sprawcami i ofiarami przemocy
  • na czym polega metoda Dana Olweusa
Agresja i przemoc
Rodzaje przemocy rówieśniczej - cechy sprawców przemocy i ich ofiar
Profilaktyka i reakcja na przemoc

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN
Twoje szkolenie poprowadzi

Waldemar Borowski

Wykładowca, nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem, kurator społeczny.