Unia Europejska
Nowe darmowe webinary
Aktualizacja
03.05.2021

Agresja dzieci - przyczyny i sposoby pomocy

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
97,00 zł
Zrealizuj kod lub

Akty agresji dotykają blisko połowy uczniów. Podczas szkolenia zostanie omówiona przemoc i agresja dzieci - przyczyny biologiczne oraz środowiskowe; wskazane zostaną działania interwencyjne i naprawcze, profilaktyka zachowań agresywnych i przemocy z uwzględnieniem prawidłowości rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz wychowawców.

Co zyskujesz?

  • czym jest agresja dzieci - przyczyny biologiczne i środowiskowe
  • jak odróżniać agresję od przemocy
  • jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi oraz przemocą wśród dzieci i młodzieży
Czym jest agresja i jak ją wyrażamy
Jakie są przyczyny agresji
Na czym polega konstruktywna agresja
Działania interwencyjne i naprawcze
Profilaktyka zachowań agresywnych z uwzględnieniem prawidłowości rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
  • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Marta Koplejewska

Oligofrenopedagog, wykładowca, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.