Zapraszamy do dyskusji na forum
5,4 (131)
Anna Bielak-Bajda
A. Bielak-Bajda

7 ciekawych pomysłów na pracę z dzieckiem w ramach terapii ręki

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł

Czy terapia ręki to tylko ćwiczenia ręki? Jakie ćwiczenia i zabawy wspierają rozwój sprawności motorycznej u dzieci? Uczestnicząc w szkoleniu pogłębisz posiadaną wiedzę na temat sposobów usprawniania motoryki małej ucznia.

Według badań z roku na rok można zaobserwować spadek sprawności motorycznej u polskich dzieci. Sprawność motoryczna obejmuje motorykę dużą, odnoszącą się do ruchów całego ciała bądź dużych jego części, oraz motorykę małą dotyczącą ruchów rąk i wykonywania czynności precyzyjnych. Rozwój motoryki dużej warunkuje rozwój motoryki małej.

Czynniki takie, jak: słabe napięcie posturalne, nieprawidłowe napięcie mięśniowe (hiper- lub hipotonia), problemy z układem równoważnym, przedsionkowym, dotykowym i proprioceptywnym mogą być przyczyną obniżonej sprawności grafomotorycznej. Podczas szkolenia dowiesz się, jak rozpoznać przyczynę obniżonej sprawności grafomotorycznej dziecka oraz poznasz ciekawe ćwiczenia i zabawy usprawniające ten obszar.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów i terapeutów.

Co zyskujesz?

  • uzyskasz wiedzę na temat zaburzeń procesów integracji sensorycznej i ich wpływu na rozwój sprawności grafomotorycznej
  • dowiesz się, jakie są symptomy nieprawidłowej dystrybucji napięcia mięśniowego i jakie ma ono znaczenie dla rozwoju motoryki małej
  • poznasz ćwiczenia, zabawy, pomoce wykorzystywane w terapii ręki
Zaburzenia motoryki małej a zaburzenia Si
Kontrola posturalna a sprawność grafomotoryczna
Diagnoza zaburzeń motoryki małej – narzędzia
Terapia ręki – propozycje zabaw, ćwiczeń

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
  • Szkolenie w formie podcastu
Twoje szkolenie poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2022 Edumaster