Zapraszamy do dyskusji na forum
5,5 (141)
Jolanta Kawaler
J. Kawaler

10 najskuteczniejszych patentów na zmotywowanie ucznia do pracy

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł

Jak podnieść motywację uczniów do aktywności na zajęciach i zachęcić ich do samodzielnej pracy? Sposoby zaprezentowane przez Jolantę Kawaler zadziałają bez pudła!

Brak motywacji do pracy u dzieci i młodzieży to zjawisko powszechne. Dogłębne poznanie i zrozumienie przyczyn spadku motywacji otwiera jednak dużo możliwości. pozwala wprowadzić odpowiednie metody wywołujące u uczniów żywe zainteresowanie tematem lekcji oraz chęć do pracy i nauki.

Podczas webinaru dowiesz się, jak pracować z uczniem, by podnieść jego zaangażowanie, a także wspierać rozwój jego zainteresowań. Prowadząca przedstawi konkretne techniki do zastosowania w pracy z młodymi ludźmi, które obudzą w nich motywację.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i pedagogów.

Co zyskujesz?

  • dowiesz się, jak pracować z uczniami, by podnieść i utrzymać ich motywację do nauki
  • zapoznasz się z konkretnymi technikami stosowanymi w pracy z niezmotywowanymi uczniami
Co to jest motywacja i dlaczego uczeń traci zainteresowanie nauką
Jakie metody pracy są skuteczne w nauczaniu
Jak rozwijać zainteresowania i pasje u uczniów
Konkretne techniki podnoszące motywacje

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Jolanta Kawaler

Nauczycielka, trenerka w oświacie i biznesie, doradca zawodowy i mediator sądowy.
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2022 Edumaster