Unia Europejska
Nowe darmowe webinary
Zakończony
03.10.2022
19:30
1373
Amelia Dziurda-Multan
A. Dziurda-Multan

Zajęcia rewalidacyjne - od planowania po dokumentację

Po szkoleniu możesz nabyć:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
Zakończony

Uczestnicząc w webinarze zapoznasz się z zasadami planowania, realizowania i dokumentowania zajęć rewalidacyjnych dla dziecka/ucznia w przedszkolu i szkole.

Szkolenie poświęcone jest tematyce organizacji zajęć rewalidacyjnych dla dzieci i uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wiadomości zdobyte podczas webinaru pomogą Ci prowadzić zajęcia w przedszkolu i szkole adekwatnie do specjalnych potrzeb edukacyjnych swoich podopiecznych, w zgodności z aktualnymi przepisami prawa oświatowego. Prowadząca webinar omówi także zasady prowadzenia odpowiedniej dokumentacji.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców przedszkoli, pedagogów i kadry zarządzającej.

Po darmowym webinarze w ramach oferty specjalnej możesz zakupić:

  • pakiet standard: zaświadczenie MEiN i plik audio
  • pakiet plus: zaświadczenie MEiN, plik audio, nagranie ze szkolenia, prezentację i ewentualne materiały dodatkowe

Osoby, które mają u nas wykupiony roczny dostęp zaświadczenia i materiały z darmowych webinarów otrzymują w cenie abonamentu.

Co zyskujesz?

  • wzbogacisz wiedzę dotyczącą planowania zajęć rewalidacyjnych dla dziecka/ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
  • udoskonalisz umiejętność prowadzenia zajęć rewalidacyjnych w przedszkolu i szkole adekwatnie do specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka/ucznia
  • poznasz przepisy prawa oświatowego dotyczące omawianego tematu w najbardziej aktualnym brzmieniu
  • usystematyzujesz wiedzę na temat dokumentacji, za którą odpowiada specjalista prowadzący zajęcia rewalidacyjne
19:30
19:50
Organizacja kształcenia specjalnego i zajęć rewalidacyjnych uczniów zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego
20:15
Zajęcia rewalidacyjne – podstawowe pojęcia, cele, zasady organizacji zajęć
20:35
Planowanie rewalidacji indywidualnej w IPET i dzienniku zajęć rewalidacyjnych, prawidłowe dokumentowanie zajęć rewalidacji indywidualnej
21:00
Ocena efektywności zajęć rewalidacyjnych
Twój webinar poprowadzi

Amelia Dziurda-Multan

Dr nauk humanistycznych, logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta SI.