Unia Europejska
Wszystkie szkolenia za darmo!
Zakończony
04.04.2024
17:30
258

Uniwersalne Projektowanie w Edukacji - jak wprowadzić je w Twojej klasie?

Po szkoleniu możesz nabyć:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
Zakończony

Jakie są zasady organizacji zajęć metodą uniwersalnego projektowania? Jak trafnie rozpoznawać indywidualny potencjał uczniów i wykorzystywać go na rzecz organizacji zajęć lekcyjnych? Zapraszamy na szkolenie Marceliny Varol!

Metody projektowe zyskują coraz większą popularność na "rynku" edukacyjnym. Wśród nich wyróżnia się Metoda Uniwersalnego Projektowania, stworzona, by skutecznie wspierać edukację włączającą wszystkich uczniów w toku nauki. Każdy człowiek ma potencjał rozwojowy, a nauczycielską rzeczą w obecnym czasie jest go odkryć i pomóc mu się rozwijać! Praca Metodą Uniwersalnego Projektowania jest świetną, niezawodną wręcz drogą do prawdziwej inkluzji w naszych szkołach!

Szkolenie dedykowane jest nauczycielom wszystkich poziomów edukacji, którzy szukają skutecznej, angażującej alternatywy dla tradycyjnych metod nauczania, dzięki której praca dydaktyczna w zróżnicowanym pod wieloma względami zespole klasowym będzie nie tylko możliwa, ale interesująca i twórcza dla wszystkich zaangażowanych stron!

Po darmowym webinarze w ramach oferty specjalnej możesz zakupić:

  • pakiet standard: zaświadczenie MEN i plik audio
  • pakiet plus: zaświadczenie MEN, plik audio, nagranie ze szkolenia, prezentację i ewentualne materiały dodatkowe

Osoby, które mają u nas wykupiony roczny dostęp zaświadczenia i materiały z darmowych webinarów otrzymują w cenie abonamentu.

Co zyskujesz?

  • dowiesz się, jak trafnie rozpoznawać indywidualny potencjał uczniów i wykorzystywać go na rzecz organizacji zajęć lekcyjnych
  • poznasz zasady organizacji zajęć metodą uniwersalnego projektowania
  • otrzymasz przykładowy scenariusz oparty o tę metodę
17:30
17:40
Inkluzja w teorii i związane z nią praktyczne wyzwania.
17:50
Różnice w klasie – szansa czy przeszkoda dla rozwoju uczniów?
18:10
Diagnostyka indywidualnego potencjału dzieci.
18:30
Warunki skutecznego procesu nauczania.
19:00
Metoda uniwersalnego projektowania w realizacji podstawy programowej.
Twój webinar poprowadzi

Marcelina Varol

Pedagog, terapeutka, promotorka zdrowia, pracuje z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi.