Unia Europejska
Darmowe retransmisje i webinary
Zakończony
31.01.2023
17:30
1531
Marta Koplejewska
M. Koplejewska

Skuteczne metody pracy z autystycznym uczniem - porady z praktyki nauczyciela

Po szkoleniu możesz nabyć:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
Zakończony

Jak skutecznie pracować z uczniem ze spektrum autyzmu? Jakie metody i techniki się sprawdzą? Odpowiedzi na te pytania poznasz w czasie szkolenia dr Marty Koplejewskiej.

W ostatnich latach obserwuje się stały wzrost liczby dzieci dotkniętych spektrum autyzmu. Coraz częściej też uczniowie z autyzmem uczą się nie tylko w klasach integracyjnych, ale też w szkołach ogólnodostępnych. Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych i rozwojowych ucznia z autyzmem może nie być łatwe z uwagi na charakter funkcjonowania ucznia i jego szczególne predyspozycje.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione praktyczne zasady i wskazówki organizacji nauczania dziecka autystycznego. Poznasz charakterystykę funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu i lepiej zrozumiesz nietypowe zachowania uczniów. Otrzymasz także praktyczną wiedzę dotyczącą wyboru podstawowych kierunków pracy terapeutycznej oraz sposobów wsparcia.

Szkolenie przeznaczone jest dla: nauczycieli, specjalistów – psychologów, pedagogów.

Po darmowym webinarze w ramach oferty specjalnej możesz zakupić:

  • pakiet standard: zaświadczenie MEN i plik audio
  • pakiet plus: zaświadczenie MEN, plik audio, nagranie ze szkolenia, prezentację i ewentualne materiały dodatkowe

Osoby, które mają u nas wykupiony roczny dostęp zaświadczenia i materiały z darmowych webinarów otrzymują w cenie abonamentu.

Co zyskujesz?

  • zdobędziesz aktualną wiedzę na temat osób ze spektrum autyzmu
  • poznasz charakterystykę funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu
  • zrozumiesz zachowania uczniów/dzieci wynikające ze specyfiki funkcjonowania, poznawczego i sensorycznego osób z ASD
  • otrzymasz praktyczną wiedzę dotyczącą wyboru podstawowych kierunków pracy terapeutycznej oraz sposobów wsparcia
17:30
17:50
Etiologia zaburzeń spektrum autyzmu.
18:10
Charakterystyka osób ze spektrum autyzmu w funkcjonowaniu społecznym, emocjonalnym a także intelektualnym.
18:30
Metody pracy z uczniem ze spektrum autyzmu.
19:00
Praktyczne wskazówki dotyczące pracy z osobą ze spektrum.
Twój webinar poprowadzi

Marta Koplejewska

Oligofrenopedagog, wykładowca, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.