Unia Europejska
Darmowa konferencja "Higiena psychiczna nauczyciela"
23.03.2023
19:30
829
Waldemar Borowski
W. Borowski
Współpraca z rodzicami

Odpowiedzialność rodzica, a odpowiedzialność nauczyciela - gdzie leży granica?

Po szkoleniu możesz zapewnić sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia

Jakie są obowiązki nauczyciela według zapisów prawa oświatowego? Jakiej odpowiedzialności prawnej podlega nauczyciel? Gdzie leży granica między odpowiedzialnością nauczyciela a rodzica? Odpowiedzi na te pytania poznasz w czasie szkolenia Waldemara Borowskiego.

Szkolenie przypomni podstawy prawne odpowiedzialności rodzica i nauczyciela za dziecko zawarte w stosownych przepisach prawa. Prowadzący opowie, jakie są podstawy prawne odpowiedzialności nauczyciela i rodzica i w jaki sposób obie te grupy powinny budować porozumienie dla dobra dziecka.

Uczestnicy dowiedzą się, jakiej odpowiedzialności prawnej podlega nauczyciel i otrzymają wskazówki do zapewnienia sobie skutecznej ochrony prawnej.

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, nauczycieli, innych specjalistów szkolnych.

Co zyskujesz?

  • Dowiesz się, jakie są podstawy prawne odpowiedzialności nauczyciela
  • Poznasz podstawowe obowiązki nauczyciela wynikające z prawa oświatowego
  • Dowiesz się jakiej odpowiedzialności prawnej podlega nauczyciel i otrzymasz wskazówki do zapewnienia sobie skutecznej ochrony prawnej
  • Poznasz obowiązki rodzica wynikające z prawa, np. z Kodeksu rodzinnego
  • Otrzymasz wskazówki, jak budować porozumienie z rodzicami dla dobra dziecka
19:30
19:50
Odpowiedzialność nauczyciela w prawie oświatowym - Prawo Oświatowe, Karta Nauczyciela.
20:10
Skuteczna ochrona prawna nauczyciela - nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny.
20:30
Odpowiedzialność rodzica za dziecko - obowiązki wynikające z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.
20:50
Partnerstwo z rodzicami - jakie są jego zasady i jak je budować?
21:00
Granice odpowiedzialności rodzica i nauczyciela.

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie także możliwość zdobycia zaświadczenia MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN
Twój webinar poprowadzi

Waldemar Borowski

Wykładowca, nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem, kurator społeczny.