Unia Europejska
Nowe darmowe webinary
Zakończony
29.05.2023
19:30
369
Marta Koplejewska
M. Koplejewska

Na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas diagnozy funkcjonalnej małego dziecka?

Po szkoleniu możesz nabyć:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
Zakończony

Jakie są zadania nauczycieli w ramach Zespołów Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej? Jak zbierać informacje niezbędne w procesie diagnozowania? Jakie narzędzia diagnostyczne mogą Ci się przydać? Odpowiedzi na te pytania poznasz podczas webinaru dr Marty Koplejewskiej!

Podczas szkolenia zapoznasz się ze standardami postępowania diagnostycznego w przypadku małych dzieci, a także z wybranymi arkuszami obserwacji i narzędziami diagnostycznymi używanymi w pracy pedagoga. Zdobędziesz wiedzę dotyczącą celu przeprowadzania diagnozy i zyskasz umiejętność zbierania informacji niezbędnych w procesie diagnozowania.

Przede wszystkim otrzymasz jednak sporo praktycznej wiedzy, którą wykorzystasz w codziennej pracy. Prowadząca omówi wybrane arkusze obserwacji oraz narzędzia diagnostyczne w celu przeprowadzania diagnozy funkcjonalnej dzieci. Uczestnicząc w webinarze, dowiesz się także, jak prawidłowo dobierać narzędzia diagnostyczne do potrzeb dzieci, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, terapeutów, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz studentów kierunków pedagogicznych.

Po darmowym webinarze w ramach oferty specjalnej możesz zakupić:

  • pakiet standard: zaświadczenie MEN i plik audio
  • pakiet plus: zaświadczenie MEN, plik audio, nagranie ze szkolenia, prezentację i ewentualne materiały dodatkowe

Osoby, które mają u nas wykupiony roczny dostęp zaświadczenia i materiały z darmowych webinarów otrzymują w cenie abonamentu.

Co zyskujesz?

  • zapoznasz się ze standardami postępowania diagnostycznego w przypadku małych dzieci
  • zdobędziesz wiedzę dotyczącą celu przeprowadzania diagnozy
  • zyskasz umiejętność zbierania informacji niezbędnych w procesie diagnozowania
  • otrzymasz praktyczną wiedzę dotyczącą wybranych narzędzi diagnostycznych stosowanych w terapii pedagogicznej
19:30
19:50
Zadania nauczycieli w ramach Zespołów Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
20:10
Narzędzia diagnostyczne wykorzystywane w pracy z młodszymi dziećmi
20:30
Kwestionariusze badawcze/karty obserwacji
21:00
Wybór narzędzia a dziecko z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Twój webinar poprowadzi

Marta Koplejewska

Oligofrenopedagog, wykładowca, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.