Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń
Zakończony
25.09.2023
17:30
578

Kształtowanie kompetencji kluczowych w przedszkolu – jakie są obowiązki nauczyciela i jak efektywnie je realizować?

Po szkoleniu możesz nabyć:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
Zakończony

Znajomość kompetencji kluczowych w przedszkolu i proces ich kształtowania to we współczesnej edukacji wiodące zadanie każdego pedagoga. Webinar dr Marty Koplejewskiej pomoże Ci pogłębić i uzupełnić wiedzę na ten temat!

O istocie kluczowych kompetencji w edukacji mówi Zalecenie Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, opublikowane w Dz.U. Unii Europejskiej C189/2. Tam również znajdziemy podstawę prawną do ich ustanowienia i szczegółowe opisy każdej z ośmiu kompetencji w ich współczesnym kształcie. Podczas szkolenia prowadząca wymieni kompetencje kluczowe, wskaże cel oraz przesłanie przyświecające ustanowieniu ich zarówno jako całości, jak i każdej z osobna.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób pracujących w edukacji przedszkolnej.

Po darmowym webinarze w ramach oferty specjalnej możesz zakupić:

  • pakiet standard: zaświadczenie MEN i plik audio
  • pakiet plus: zaświadczenie MEN, plik audio, nagranie ze szkolenia, prezentację i ewentualne materiały dodatkowe

Osoby, które mają u nas wykupiony roczny dostęp zaświadczenia i materiały z darmowych webinarów otrzymują w cenie abonamentu.

Co zyskujesz?

  • dowiesz się, co mówią przepisy prawa na temat kompetencji kluczowych
  • poznasz kompetencje kluczowe w przedszkolu i proces ich kształtowania
  • otrzymasz ciekawe przykłady ćwiczeń, które możesz wykorzystać podczas nauki mając na uwadze kompetencje kluczowe
  • zrozumiesz istotę kompetencji kluczowych
17:30
17:50
Jak kształtować kompetencje w przedszkolu?
18:00
Przepisy prawa
18:20
Kompetencje kluczowe i ich znaczenie
18:40
Omówienie kompetencji kluczowych
19:00
Jak wspierać uczenie się kompetencji kluczowych w przedszkolu?
Twój webinar poprowadzi

Marta Koplejewska

Oligofrenopedagog, wykładowca, popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych.