Unia Europejska
Darmowe retransmisje i webinary
Zakończony
22.05.2024
17:30
309

Koniec roku przedszkolnego - niezbędna dokumentacja wychowawcy, terapeuty

Po szkoleniu możesz nabyć:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
Zakończony

Chcesz wiedzieć, jak, zgodnie z najnowszymi wymaganiami, zamknąć rok szkolny w przedszkolu? To szkolenie jest właśnie dla ciebie. Anna Krawczyk przedstawi podstawowe przepisy prawa oświatowego, które dyktują warunki właściwego zamknięcia roku, a także zaprezentuje niezbędne dokumenty i omówi metody, które usprawnią wypełnienie koniecznych procedur.

Szkolenie w praktycznym wymiarze. Podczas jego trwania będą omawiane niezbędne dokumenty obowiązującego wychowawcę przedszkola oraz terapeutę zawarte w przepisach prawa. Szkolenie poruszy też kwestię dokumentów, które nie są wymagane od nauczycielami w myśl przepisów prawa oświatowego. Podczas szkolenia będą poruszone różne płaszczyzny działania i tym samym dokumentacji, tj. wychowawca grupy przedszkolnej, rewalidacja (kształcenie specjalne), pomoc psychologiczno- pedagogiczna. Szkolenie będzie zawierało przykłady najbardziej typowych, wymaganych od nauczyciela dokumentów.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i wychowawców grup przedszkolnych.

Po darmowym webinarze w ramach oferty specjalnej możesz zakupić:

  • pakiet standard: zaświadczenie MEN i plik audio
  • pakiet plus: zaświadczenie MEN, plik audio, nagranie ze szkolenia, prezentację i ewentualne materiały dodatkowe

Osoby, które mają u nas wykupiony roczny dostęp zaświadczenia i materiały z darmowych webinarów otrzymują w cenie abonamentu.

Co zyskujesz?

  • Dowiesz się, jakie dokumenty są wymagane od nauczycieli przepisami prawa
  • Otrzymasz wiedzę na temat odbiurokratyzowania szkół i placówek
  • Dowiesz się, jak tworzyć niezbędne dokumenty
  • Otrzymasz praktyczną wiedzę na temat podstaw prawnych do tworzenia niezbędnej dokumentacji
  • Otrzymasz przykładowe wzory dokumentów
17:30
17:45
Podstawy prawne dotyczące dokumentowania pracy nauczyciela
18:00
Odbiurokratyzowanie szkół i placówek
18:15
Obowiązujące dokumenty w zakresie pracy wychowawcy przedszkolnego
18:30
Obowiązujące dokumenty w zakresie prowadzonej rewalidacji (kształcenia specjalnego)
18:45
Obowiązujące dokumenty w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej
19:00
Omówienie najbardziej typowych dokumentów na zakończenie roku przedszkolnego
Twój webinar poprowadzi

Anna Krawczyk

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, terapeuta dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.