Unia Europejska
Totalna wyprzedaż szkoleń
Zakończony
21.09.2023
19:30
838
Amelia Dziurda-Multan
A. Dziurda-Multan

Jak pracować z dzieckiem z dysleksją?

Po szkoleniu możesz nabyć:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
Zakończony

Jak funkcjonuje uczeń z dysleksją na lekcjach? Jak indywidualizować dla niego proces nauczania? Odpowiedzi na te pytania poznasz w czasie szkolenia dr Amelii Dziurdy-Multan.

Celem szkolenia jet udoskonalenie umiejętności dostosowywania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości i potrzeb psychofizycznych uczniów z dysleksją.

Podczas szkolenia wzbogacisz swoją wiedzę na temat symptomów dysleksji u uczniów i dowiesz się, jak indywidualizować pracę dydaktyczno-wychowawczą z uczniem dyslektycznym na swoim przedmiocie.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, wychowawców przedszkoli, pedagogów.

Po darmowym webinarze w ramach oferty specjalnej możesz zakupić:

  • pakiet standard: zaświadczenie MEN i plik audio
  • pakiet plus: zaświadczenie MEN, plik audio, nagranie ze szkolenia, prezentację i ewentualne materiały dodatkowe

Osoby, które mają u nas wykupiony roczny dostęp zaświadczenia i materiały z darmowych webinarów otrzymują w cenie abonamentu.

Co zyskujesz?

  • dowiesz się, jak funkcjonuje uczeń z dysleksją na Twoich lekcjach
  • nauczysz się, jak indywidualizować dla niego zadania na lekcji
19:30
20:00
Przyczyny dysleksji u uczniów.
20:30
Symptomy specyficznych zaburzeń uczenia się.
21:00
Zasady indywidualizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec uczniów z dysleksją.
Twój webinar poprowadzi

Amelia Dziurda-Multan

Dr nauk humanistycznych, logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta SI.