Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń
Zakończony
29.11.2023
17:30
619
Anna Bielak-Bajda
A. Bielak-Bajda

Czy to autyzm? Wczesne objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu u dziecka

Po szkoleniu możesz nabyć:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
Zakończony

Jakie są najczęstsze i najbardziej typowe objawy autyzmu u dzieci? Jakie zachowania mogą niepokoić? Jakie strategie działania w przypadku podejrzenia ASD u dziecka należy podjąć? Odpowiedzi na te pytania uzyskasz w czasie szkolenia Anny Bielak-Bajdy.

Autyzm to zaburzenia obejmujące szerokie spektrum: wśród osób nim dotkniętych znajdują się zarówno osoby niekomunikujące się werbalnie, posiadające duże problemy w zakresie samodzielności i funkcjonujące na poziomie niepełnosprawności intelektualnej, jak również osoby „wysokofunkcjonujące”- posiadające zdolności umożliwiające ukończenie studiów wyższych i realizację zawodową.

Jakie są wczesne objawy autyzmu? Jakie zachowania mogą niepokoić? Z jakimi zachowaniami u podopiecznych w przedszkolu czy uczniów w szkole możesz się spotkać? Anna Bielak-Bajda przeprowadzi się przez wszystkie najważniejsze informacje w tym zakresie.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Po darmowym webinarze w ramach oferty specjalnej możesz zakupić:

  • pakiet standard: zaświadczenie MEN i plik audio
  • pakiet plus: zaświadczenie MEN, plik audio, nagranie ze szkolenia, prezentację i ewentualne materiały dodatkowe

Osoby, które mają u nas wykupiony roczny dostęp zaświadczenia i materiały z darmowych webinarów otrzymują w cenie abonamentu.

Co zyskujesz?

  • Uzyskasz wiedzę, jakie objawy mogą świadczyć o autyzmie w pierwszych latach życia dziecka
  • Dowiesz się, jakie strategie działania można zastosować w przypadku podejrzenia ASD u dziecka
17:30
17:50
Autyzm – jako jednostka chorobowa
18:10
Wczesne objawy autyzmu – okres niemowlęcy, poniemowlęcy
18:30
Zachowania, które powinny niepokoić u przedszkolaka
19:00
Strategie działania w przypadku podejrzenia ASD u dziecka
Twój webinar poprowadzi

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeuta, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.