Unia Europejska
Darmowe retransmisje i webinary
Zakończony
09.02.2023
19:30
1281
Rafał Cichoń
R. Cichoń

ABC awansu zawodowego według nowych zasad

Po szkoleniu możesz nabyć:
 • zaświadczenie MEN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
Zakończony

Czy znasz najnowsze przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli? Jeśli chcesz mieć pewność, że jesteś w tym temacie na bieżąco, szkolenie Rafała Cichonia dostarczy Ci wszystkich niezbędnych informacji.

1 września 2022 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela, obejmująca m.in. istotne zmiany w ścieżce awansu zawodowego. Jeśli chcesz pozostać z nimi na bieżąco, weź udział w naszym szkoleniu!

Podczas szkolenia poznasz:

 • zasady zatrudniania nauczyciela początkującego/mianowanego

 • ogólne wymagania i zadania w trakcie przygotowania do zawodu

 • ogólne wymagania i zadania nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

 • zasady obowiązkowego przeprowadzania obserwowanych zajęć

 • ocenę nauczyciela podczas stażu nauczyciela początkującego

 • rolę mentora

 • procedury związane z egzaminem przed komisją egzaminacyjną oraz terminy i zależności między nimi

 • przepisy przejściowe

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, dyrektorów szkół i wszystkich zainteresowanych osób.

Po darmowym webinarze w ramach oferty specjalnej możesz zakupić:

 • pakiet standard: zaświadczenie MEN i plik audio
 • pakiet plus: zaświadczenie MEN, plik audio, nagranie ze szkolenia, prezentację i ewentualne materiały dodatkowe

Osoby, które mają u nas wykupiony roczny dostęp zaświadczenia i materiały z darmowych webinarów otrzymują w cenie abonamentu.

Co zyskujesz?

 • poznasz zasady awansu zawodowego nauczyciela
 • świadomie i zgodnie z przepisami zaplanujesz własną ścieżkę awansu zawodowego
19:30
19:50
Przepisy prawa regulujące proces awansu zawodowego nauczyciela.
20:00
Przepisy przejściowe.
20:10
Obowiązki i rola mentora.
20:20
Obserwacja zajęć w procedurach awansu zawodowego.
20:30
Ocena pracy nauczyciela.
20:40
Warunki i tryb nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
20:50
Zasady nadawania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
21:00
Dyrektor w nowym systemie awansu zawodowego.
Twój webinar poprowadzi

Rafał Cichoń

Nauczyciel, wykładowca, szkoleniowiec, pasjonat nowoczesnych technologii