Unia Europejska
Wzory dokumentów dla nauczycieli

Anna Bielak-Bajda

Oligofrenopedagog, terapeutka SI.
Dostępne opcje
  • konsultacja od 30 minut
  • dostępny kilka razy w tygodniu
120,00 zł
/ 30 min.

Anna Bielak-Bajda to specjalistka od edukacji włączającej. Jest oligofrenopedagogiem, terapeutką, m.in. SI, posiada bogate doświadczenie w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Anna Bielak-Bajda to absolwentka pedagogiki specjalnej oraz studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Pedagogicznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Na co dzień nauczyciel-praktyk, terapeuta pracujący z dziećmi, zarówno w wieku szkolnym, jak i przedszkolnym, w placówkach integracyjnych. Pracowała w Gimnazjum Integracyjnym, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi. W placówkach tych m.in. prowadziła zajęcia rewalidacyjne z zakresu rozwoju poznawczego oraz trening umiejętności społecznych.

Wykładała również metodykę pracy z uczniem w grupie zróżnicowanej, metodykę nauczania w klasie integracyjnej i metodykę nauczania wczesnoszkolnego w edukacji włączającej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Prowadziła zajęcia dla studentów Logopedii Ogólnej i Klinicznej I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Anna Bielak-Bajda ukończyła liczne kursy i szkolenia, m.in. szkolenie w zakresie diagnozy oraz terapii tj. wykorzystania modułu KORP, TESTU Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego, narzędzia KOSF (Karty Oceny Rozwoju Słuchu Fonemowego) oraz Treningu Umiejętności Społecznych. Brała udział w kursie I i II stopnia z zakresu Integracji Sensorycznej, Kinezjologii Edukacyjnej, wczesnej nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną  prof. J. Cieszyńskiej, terapii ręki i zaburzeń motoryki małej.

Godziny pracy

Poniedziałek
16:00-17:00
Wtorek
08:00-09:00
Środa
Brak
Czwartek
Brak
Piątek
Brak
Sobota
Brak
Niedziela
Brak