Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń
28.12.2022
4 dni x 2h
18 / 21

Trening Umiejętności Społecznych

Po kursie możesz zapewnić sobie:
 • zaświadczenie MEN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
499,00 zł
Spotkanie 1
28.12.2022, 19:30

Czym są umiejętności społeczne i jak wygląda rozwój kompetencji społecznych?

Spotkanie 2
05.12.2022, 19:30

Narzędzia TUS: w jaki sposób je stosować i jak rozwijać kompetencje społeczne?

Spotkanie 3
12.12.2022, 19:30

Warsztaty: diagnoza i dobór grupy, zachowania trudne członków grupy

Spotkanie 4
19.12.2022, 19:30

Rozwój społeczny i funkcjonowanie społeczne osób w spektrum: planowanie terapii, reagowanie na trudne zachowania grupy

Kurs TUS to rozbudowane szkolenie online, które da Ci teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności na temat pracy z wykorzystaniem Treningu Umiejętności Społecznych.

Podzieliliśmy go na 4 spotkania w formie dwugodzinnych webinarów, czyli szkoleń online na żywo  – z możliwością zadawania pytań i pracy warsztatowej. Po każdym ze spotkań wygodnie  możesz wrócić do nagrania – by utrwalić zdobytą wiedzę i umiejętności.

Kurs zakończy się testem i wydaniem zaświadczenia MEN. Jako Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z akredytacją Małopolskiego Kuratorium Oświaty posiadamy bowiem uprawnienia do wydawania zaświadczeń według wzoru Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Spotkanie 1

Czym są umiejętności społeczne i jak wygląda rozwój kompetencji społecznych?

Czym są kompetencje społeczne? Kiedy pojawiają się pierwsze deficyty umiejętności społecznych? Odpowiedzi na te pytania poznasz w czasie pierwszego spotkania w ramach kursu TUS.

Trenerka Marzena Stelmach-Tondos wprowadzi Cię w temat kompetencji społecznych i przekaże informacje niezbędne do dobrego zrozumienia tego tematu. Zdefiniuje umiejętności społeczne i powie, kiedy pojawiają się w tym obszarze pierwsze deficyty.

Podczas spotkania prowadząca opowie również o tym, kto pomaga nam w rozwoju kompetencji i kiedy w ciągu naszego całego życia wykorzystujemy nasze kompetencje.

Spotkanie 2

Narzędzia TUS: w jaki sposób je stosować i jak rozwijać kompetencje społeczne?

Jakie narzędzia przydadzą się w Treningu Umiejętności Społecznych? Jak efektywnie je stosować w pracy? Odpowiedzi na te pytania poznasz w czasie drugiego spotkania w ramach kursu TUS.

Podczas drugiego spotkania dowiesz się, w jaki sposób możesz poszerzać umiejętności społeczne. Trenerka zapozna Cię z wybranymi narzędziami TUS stosowanymi w pracy i podpowie, jak efektywnie je stosować, by osiągać jak najlepsze efekty.

Spotkanie 3

Warsztaty: diagnoza i dobór grupy, zachowania trudne członków grupy

Jak prawidłowo dobrać grupę do Treningu Umiejętności Społecznych? Jak reagować na trudne zachowania członków grupy? Odpowiedzi na te pytania poznasz w czasie trzeciego spotkania  w ramach kursu TUS.

TUS to – jak sama nazwa wskazuje – trening. Żeby trening był skuteczny, należy prawidłowo dobrać grupę do wspólnych ćwiczeń. Jak to zrobić? Trenerka Marzena Stelmach-Tondos opowie o tym podczas trzeciego z cyklu spotkań.

Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy, a poświęcone będzie: diagnozie, doborowi grupy, obszarom dotyczącym kompetencji społecznych oraz trudnym zachowaniom w obrębie grupy.

Spotkanie 4

Rozwój społeczny i funkcjonowanie społeczne osób w spektrum: planowanie terapii, reagowanie na trudne zachowania grupy

Jak wygląda rozwój społeczny osób ze spektrum autyzmu? Jak pracować z osobami ze spektrum autyzmu? Jak wykorzystać w terapii TUS? Odpowiedzi na te pytania poznasz w czasie czwartego spotkania w ramach kursu TUS.

Jedną z grup docelowych TUS są dzieci z diagnozą całościowych zaburzeń rozwojowych. Żeby Trening Umiejętności Społecznych był skuteczny, musisz dobrze zrozumieć i zapoznać się z deficytami idącymi w parze z diagnozą. To pozwoli Ci odpowiednio zaplanować działania terapeutyczne.

W czasie ostatniego spotkania trenerka przybliży pojęcie całościowych zaburzeń rozwojowych. Opowie, jak wygląda rozwój społeczny i funkcjonowanie społeczne osób w spektrum, jak planować terapię i jak reagować na trudne zachowania grupy.

Spotkanie 1
28.12.2022, 19:30
Czym są kompetencje społeczne?
Kiedy pojawiają się pierwsze deficyty umiejętności społecznych?
Kto pomaga nam w rozwoju kompetencji społecznych?
Kiedy w ciągu naszego całego życia wykorzystujemy kompetencje społeczne?
Spotkanie 2
05.12.2022, 19:30
Jak poszerzać umiejętności społeczne?
Wybrane narzędzia TUS
Jak stosować narzędzia TUS?
Spotkanie 3
12.12.2022, 19:30
Jak prawidłowo dobrać grupę do Treningu Umiejętności Społecznych?
Jak reagować na trudne zachowania członków grupy?
Warsztaty
Spotkanie 4
19.12.2022, 19:30
Całościowe zaburzenia rozwojowe
Rozwój społeczny osób w spektrum autyzmu
Planowanie terapii
Trudne zachowania grupy

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
 • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie z kursem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Część I - Czym są umiejętności społeczne, rozwój umiejętności społecznych
 • Szkolenie w formie podcastu (część I)
 • Szkolenie w formie podcastu (Część II)
 • Część II - W jaki sposób można rozwijać umiejętności/kompetencje społeczne, jak stosować narzędzia TUS w pracy
 • Szkolenie w formie podcastu (Część III)
 • Część III - Diagnoza i dobór grupy
 • Karty pracy - Emocje w moim sercu
 • Karty pracy - Co mi się podoba?
 • Karta pracy - Gdzie w moim ciele mieszkają emocje?
 • Kostka emocji
 • Karty pracy - Rozmowy o rozmawianiu i ćwiczenia z mówienia
 • Scenariusz zajęć - Wyrzuć złość do kosza
 • Zestaw komiksów - Co oni czują?
 • Karta pracy - To jestem ja
 • Scenariusz zajęć kompetencje emocjonalno - społeczne
 • Zestaw kart psychoedukacyjnych - Agresja i przemoc
 • Karty pracy - Historyjki społeczne. Normy społeczne
Twój kurs poprowadzi

Marzena Stelmach-Tondos

Psycholog, trener TUS, seksuolog