Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń
2,5 h

Standardy Ochrony Małoletnich - podstawy prawne, zadania, procedury i przykładowa dokumentacja

Po kursie możesz zapewnić sobie:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
103,00 zł
339,00 zł -70%
Do końca 30d:1456g:174749m
Zrealizuj kod lub
Spotkanie 1

Standardy Ochrony Małoletnich - wstęp

Spotkanie 2

Podstawy prawne i omówienie standardów

Spotkanie 3

Osoby odpowiedzialne i powołanie zespołów

Spotkanie 4

Zadania dyrektora

Spotkanie 5

Omówienie procedur i przykładowej dokumentacji

Spotkanie 6

Omówienie Zarządzenia Dyrektora

"Standardy ochrony małoletnich" to kompleksowy kurs, który wyposaży Cię w praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego wdrażania i stosowania standardów ochrony dzieci i młodzieży w Twojej placówce.
Kurs trwa 2,5 godziny i jest podzielony na 6 wygodnych modułów.

15 lutego wchodzą w życie przepisy dotyczące obowiązku opracowania i wdrożenia standardów ochrony małoletnich. Obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich przed przemocą dotyczy przedszkoli, szkół, placówek wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, ośrodków wychowawczych, a za ich wdrożenie odpowiada dyrektor.

Standardy Ochrony Małoletnich to zestaw zasad i procedur, które mają tworzyć bezpieczne środowisko w placówkach oświatowych, a zatem chronić dzieci i młodzież przed wszelkimi sytuacjami, w których mogliby zostać skrzywdzeni i mówić, jak postępować w przypadku podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone.

Uczestnicy kursu otrzymają kompleksową wiedzę w temacie Standardów Ochrony Małoletnich, poczynając od podstaw prawnych, na opracowaniu niezbędnej dokumentacji kończąc.

Prowadząca omówi, z czego wynika obowiązek opracowania i wprowadzenia standardów, co należy określić w standardach i jakie są kary za ich niewdrożenie. Część druga poświęcona jest osobom odpowiedzialnym za opracowanie procedur i tworzeniu zespołów nauczycieli do konkretnych zadań. Szczegółowo przedstawione zostaną także zadania dyrektora.

Na zakończenie Magdalena Mazur szczegółowo zaprezentuje procedury reagowania w określonych sytuacjach i przykładową dokumentacje, w tym protokoły.

Ukończenie kursu umożliwi uczestnikom opracowanie adekwatnej dokumentacji i skuteczne wdrożenie standardów ochrony małoletnich, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych.

Spotkanie 1

Standardy Ochrony Małoletnich - wstęp

Standardy Ochrony Małoletnich to zestaw zasad i procedur, które mają tworzyć bezpieczne środowisko w placówkach oświatowych, a zatem chronić dzieci i młodzież przed wszelkimi sytuacjami, w których mogliby zostać skrzywdzeni i mówić, jak postępować w przypadku podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone.

Przepisy dotyczące obowiązku ich opracowania i wdrożenia wchodzą w życie 15 lutego.

Spotkanie 2

Podstawy prawne i omówienie standardów

W części pierwszej prowadząca omówi podstawy prawne, wprowadzające obowiązek opracowania Standardów Ochrony Małoletnich.

Uczestnicy dowiedzą się:

- kto musi stworzyć standardy,

- co należy określić w standardach,

- jakie kary grożą za niewdrożenie standardów,

- co mówią standardy I - IV.

Spotkanie 3

Osoby odpowiedzialne i powołanie zespołów

Kogo wyznaczyć do opracowania i wdrażania standardów ochrony małoletnich? W tej części prowadząca opowie o wyznaczaniu koordynatora oraz zespołu ds. procedur.

Spotkanie 4

Zadania dyrektora

W tej części prowadząca omówi 11 zadań dyrektora i nauczycieli w zakresie wdrażania standardów ochrony małoletnich.

Spotkanie 5

Omówienie procedur i przykładowej dokumentacji

W jaki sposób powinny wyglądać procedury reagowania w określonych przypadkach? I jaką dokumentację w danej sytuacji należy przygotować? W tej części prowadząca przedstawi, jak krok po kroku wygląda:

- procedura podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia lub posiadaniu informacji o krzywdzeniu małoletniego,

- procedura reagowania w przypadku niewłaściwych relacji między małoletnimi,

- procedura zapewniająca bezpieczne relacje między małoletnimi a pracownikami,

- procedura monitorowania i weryfikowania standardów,

- procedura ochrony wizerunku i danych osobowych małoletnich,

- procedura bezpiecznego korzystania z internetu.

Spotkanie 6

Omówienie Zarządzenia Dyrektora

Na zakończenie prowadząca omówi Zarządzenie Dyrektora. Dokument jest załącznikiem do kursu.

Spotkanie 1
Standardy Ochrony Małoletnich - wstęp.
Spotkanie 2
Podstawy prawne.
Kto musi stworzyć standardy?
Co określają standardy?
Kary.
Spotkanie 3
Wyznaczanie koordynatora oraz zespołu ds. procedur.
Jaką dokumentację opracować?
Spotkanie 4
11 zadań dyrektora i nauczycieli.
Spotkanie 5
Procedura podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletniego.
Procedura reagowania w przypadku niewłaściwych relacji między małoletnimi.
Procedura zapewniająca bezpieczne relacje między małoletnimi a pracownikami.
Procedura monitorowania i weryfikowania standardów.
Procedura ochrony wizerunku i danych osobowych małoletnich.
Procedura bezpiecznego korzystania z internetu.
Spotkanie 6
Omówienie Zarządzenia Dyrektora

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
  • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie z kursem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 12 im. Janusza Korczaka w Krakowie w sprawie wprowadzenia Standardów ochrony małoletnich
  • Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw
  • Edytowalny wzór Załącznika nr 1 do Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie wprowadzenia Standardów ochrony małoletnich
  • Plakat Wdrożenie Standardów Ochrony Małoletnich
Twój kurs poprowadzi

Magdalena Mazur

Dyrektor, nauczyciel historii i WOS, mentor, trener.