Unia Europejska
Darmowe retransmisje i webinary
20.05.2024
3 dni x 2h
17 / 50

Awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela początkującego

Po kursie możesz zapewnić sobie:
 • zaświadczenie MEN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
179,00 zł
329,00 zł -46%
Spotkanie 1
20.05.2024, 19:00

Awans zawodowy - przepisy prawne, nowe zasady zatrudniania i nowa ocena pracy

Spotkanie 2
21.05.2024, 19:00

Ocena pracy nauczyciela i warunki nadania stopnia awansu

Spotkanie 3
27.05.2024, 19:00

Powiązanie awansu zawodowego z oceną pracy nauczyciela

Jesteś nauczycielem początkującym i zasady dotyczące awansu zawodowego nie do końca są dla Ciebie jasne? Ten kurs to coś właśnie dla Ciebie! W szczegółowy i praktyczny sposób omawia on wszystkie istotne kwestie, takie jak dokumentacja, przepisy - nowe i przejściowe, zadania i obowiązki nauczyciela, wreszcie kryteria, które musisz spełnić, by uzyskać jak najwyższą ocenę!

Co ważne, kurs wyjaśnia kwestię powiązania awansu zawodowego z oceną pracy nauczyciela, a dokładnie zmiany w ocenianiu pracy nauczycieli, wprowadzenie uszczegółowionych kryteriów oceny i likwidację oceny dorobku zawodowego.

Kurs ma formę trzech półtoragodzinnych webinarów, czyli spotkań online na żywo. Łączą one wykład z praktyką, analizami i ćwiczeniami.

Z okazji pierwszej edycji obniżyliśmy cenę kursu o 45%!

Przez temat przeprowadzi Cię Magdalena Mazur, nasza specjalistka od awansu zawodowego, dyrektorka z wieloletnim doświadczeniem, trenerka i mentorka.

Podczas kursu omówione zostaną następujące tematy:

 • nowa dwustopniowa ścieżka awansu zawodowego – tylko stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego,

 • nowa formuła zawierania umów na czas określony i nieokreślony,

 • przepisy przejściowe w procesie awansu zawodowego nauczyciela,

 • zmiany w ocenianiu pracy nauczycieli i wprowadzenie uszczegółowionych kryteriów oceny oraz powiązanie oceny pracy z awansem zawodowym i likwidacja oceny dorobku zawodowego,

 • praktyczny, planowy i efektywny sposób organizowania nowej oceny pracy nauczycielowi początkującemu,

 • zasady spełniania kryteriów obowiązkowych i dodatkowych nauczycieli w odniesieniu do określonej rozporządzeniem punktacji w procedurze oceny pracy,

 • sposoby spełniania kryteriów przez nauczyciela, które pozwolą na uzyskanie przez niego wysokiej oceny swojej pracy,

 • dokumentacja wymagana przy awansie i ocenie pracy.

Jako uczestnik kursu dowiesz się, jak zmieniły się przepisy w Karcie Nauczyciela i aktach wykonawczych w zakresie awansu zawodowego nauczycieli i jakie są z tego tytułu obowiązki Dyrektora. Poznasz wymagania formalno-prawne na kolejne stopnie awansu zawodowego nauczyciela, również z uwzględnieniem okresu i przepisów przejściowych dla nauczycieli, którzy są w trakcie awansu zawodowego.

Prowadząca szczegółowo omówi prawa i obowiązki nauczyciela podczas trwania stażu, a także zadania mentora, który zastąpił opiekuna stażu. Podpowie, jak Dyrektor może wspomagać nauczyciela w ramach nadzoru pedagogicznego podczas awansu zawodowego.

Sporo miejsca poświęcimy na temat nowej oceny pracy nauczyciela. Uczestnicy dowiedzą się:

 • jakie są nowe kryteria oceny

 • dlaczego nastąpiła likwidacja oceny dorobku zawodowego

 • jak dokonywać obiektywnej i rzetelnej oceny pracy nauczyciela, aby była ona mechanizmem podnoszącym jakość pracy placówki

 • jakie są plany MEN dotyczące oceniania nauczycieli w przyszłości

 • jak należy organizować i rozliczać nowe zadanie w zmienionym czasie pracy nauczyciela, tj. godzina dostępności (konsultacji)

Po zakończeniu całego kursu uczestnikom wydajemy zaświadczenie MEN. Jako Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z akredytacją Małopolskiego Kuratorium Oświaty posiadamy bowiem uprawnienia do wydawania zaświadczeń według wzoru Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Aby otrzymać zaświadczenie, należy wziąć udział we wszystkich spotkaniach na żywo. W przypadku nieobecności na webinarach należy zapoznać się ze wszystkimi nagraniami ze spotkań i zdać test.

Spotkanie 1

Awans zawodowy - przepisy prawne, nowe zasady zatrudniania i nowa ocena pracy

Podczas pierwszego spotkania prowadząca Magdalena Mazur skupi się przede wszystkim na kwestiach formalo-prawnych i dokładnym omówieniu kolejnych stopni awansu.

Uczestnicy poznają zmiany przepisów prawa w zakresie awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli oraz zmiany w Karcie Nauczycieli i aktach wykonawczych. Dokładnie zapoznają się także z wymaganiami formalno-prawnymi.

Prowadząca omówi nowe zasady zatrudnienia i oceny pracy nauczyciela. W tej części odpowie m.in.na następujące pytania:

- Kiedy umowa na czas określony, a kiedy umowa na czas nieokreślony?

- Inne przypadki zawierania stosunku pracy uzależnione od pozytywnej lub negatywnej oceny pracy.

Podczas pierwszego spotkania trenerka przedstawi także nowe stopnie awansu zawodowego i zajmie się kwestią wspomagania nauczycieli w trakcie stażu na kolejne stopnie awansu.

Spotkanie 2

Ocena pracy nauczyciela i warunki nadania stopnia awansu

Podczas drugiego spotkania uczestnicy poznają swoje zadania i obowiązki w trakcie przygotowania do zawodu, a także zadania i obowiązki mentora, który będzie powołany dla nauczyciela. Dowiedzą się, jakie mogą być skutki negatywnej oceny komisji ds. awansu zawodowego i jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać stopień awansu nauczyciela mianowanego  i dyplomowanego.

Prowadząca omówi także lekcje otwarte w awansie zawodowym (jako element rozmowy egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej) oraz okres i przepisy przejściowe dla nauczycieli, którzy są w trakcie awansu zawodowego.

Spotkanie 3

Powiązanie awansu zawodowego z oceną pracy nauczyciela

Trzecie ze spotkań poświęcone będzie szczegółowemu omówieniu nowej oceny pracy nauczyciela (terminy i kryteria, likwidacja oceny dorobku zawodowego).

Uczestnicy poznają procedurę ustalania oceny pracy i procedurę odwoławczą od ustalonej oceny, a także kryteria podstawowe i dodatkowe w ocenie pracy nauczyciela/dyrektora:

– Analiza podstawowych i dodatkowych kryteriów oceniania.

– Opis kryteriów ze wskazaniem działań oraz niezbędna dokumentacja nauczyciela.

– Opis kryteriów podstawowych i dodatkowych oraz zasady punktacji, procenty i skala ocen.

Prowadząca omówi także kwestię powiązanie awansu zawodowego z oceną pracy nauczyciela, temat obowiązkowej oceny pracy w czasie przygotowania do zawodu jako warunek awansu na nauczyciela mianowanego oraz obowiązkowej oceny pracy w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy.

Spotkanie 1
20.05.2024, 19:00
Przepisy prawa.
Wymagania formalno-prawne.
Nowe zasady zatrudniania.
Wspomaganie nauczycieli w trakcie stażu na kolejne stopnie awansu.
Przedstawienie nowych stopni awansu zawodowego –  podejście praktyczne.
Spotkanie 2
21.05.2024, 19:00
Zadania i obowiązki a ocena pracy nauczyciela.
Skutki negatywnej oceny komisji ds. awansu zawodowego.
Zadania i obowiązki mentora.
Warunki nadania nauczycielowi stopnia awansu nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.
Lekcje otwarte w awansie zawodowym.
Okres i przepisy przejściowe dla nauczycieli.
Spotkanie 3
27.05.2024, 19:00
Nowa ocena pracy.
Procedura ustalania oceny pracy i procedura odwoławcza od ustalonej oceny.
Kryteria podstawowe i dodatkowe w ocenie pracy nauczyciela.
Powiązanie awansu zawodowego z oceną pracy nauczyciela.
Obowiązkowa ocena pracy w czasie przygotowania do zawodu jako warunek awansu na nauczyciela mianowanego.
Obowiązkowa ocena pracy w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy.

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
 • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie z kursem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Preentacja ze szkolenia
 • Szkolenie w formie podcastu (część I)
 • Szkolenie w formie podcastu (część II)
 • Szkolenie w formie podcastu (część III)
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 listopada 2023 r.
 • Opinia mentora - wzór
 • Przykładowa karta oceny pracy nauczyciela - wzór
 • 100 pytań na egzamin na nauczyciela mianowanego
 • Opinia mentora o nauczycielu
 • Informacja o rozpoczęciu okresu przygotowania do zawodu nauczyciela
 • Informacja o powierzeniu funkcji mentora - wzór
 • Karta oceny pracy nauczyciela - wzór
 • Zadania dyrektora w zakresie awansu zawodowego nauczyciela początkującego
 • Zmiany w ocenie pracy nauczyciela i awansie zawodowym po 2022 r.
Twój kurs poprowadzi

Magdalena Mazur

Dyrektor, nauczyciel historii i WOS, mentor, trener.