Unia Europejska
Totalna wyprzedaż szkoleń
Zakończona
30.03.2023
09:30

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego

Co należy wykonać w ramach nadzoru pedagogicznego? Jak dokumentować wyniki z nadzoru? Jak formułować oceny i rekomendacje?

Tematy te poruszymy w czasie kolejnej "Kawy z dyrektorem", którą poprowadzi Magdalena Mazur, dyrektorka Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Krakowie.

Podczas spotkania prowadząca omówi, co powinno się wykonać w II okresie w ramach nadzoru. Oprócz typowych zadań z nadzoru (obserwacje, kontrole) dochodzi bowiem wiele zadań szczególnych, takich jak

  • przygotowanie oceny pracy nauczycieli
  • opracowanie projektów oceny dorobku zawodowego nauczycieli, którzy właśnie z końcem roku szkolnego kończą swój staż na kolejny stopień awansu zawodowego według „starych" zasad"
  • przeprowadzenie analizy ilościowej i jakościowej wyników egzaminów zewnętrznych
  • dokonanie oceny stopnia realizacji i efektów programu wychowawczo-profilaktycznego
  • ocena realizacji podstaw programowych

Spotkanie pozwoli poszerzyć umiejętności niezbędne do poprawnego sprawowania nadzoru pedagogicznego, formułowania ocen i rekomendacji służących poprawie jakości kształcenia i wychowania oraz jakości pracy nauczycieli.

Uzyskana wiedza pozwoli odważnie i z dużym spokojem podejmować decyzje kierownicze.

Twoje szkolenie poprowadzi

Magdalena Mazur

Dyrektor, nauczyciel historii i WOS, mentor, trener.