Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń
W trakcie

Ocenianie szkolne

Zapraszamy na Kawę z Dyrektorem!

Podczas live'a poruszymy temat oceniania szkolnego. Jak powinno wyglądać? Porozmawiajmy o podstawie prawnej, nomenklaturze i "przyzwyczajeniach" nauczycieli a obowiązujących zapisach.

Dyrektorze, Nauczycielu - zapraszamy na pyszną i merytoryczną Kawę!

Twoje szkolenie poprowadzi

Magdalena Mazur

Dyrektor, nauczyciel historii i WOS, mentor, trener.