Zapraszamy do dyskusji na forum
5,8 (57)
Joanna Nienałtowska-Padło
J. Nienałtowska-Padło

Zasady pracy z dzieckiem pochodzącym z rodziny zagrożonej dysfunkcją

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł

Webinar poświęcony jest problematyce rodzin zagrożonych dezintegracją społeczną oraz funkcjonowania w środowisku placówki dzieci i młodzieży wychowujących się w takich rodzinach.

Prowadząca szkolenie przedstawi elementy systemowej teorii rodziny oraz specyfikę funkcjonowania rodzin zagrożonych marginalizacją. Webinar pomoże Ci także w uporządkowaniu wiedzy na temat przystosowawczych mechanizmów dzieci z rodzin alkoholowych. Przekazane podczas szkolenia wskazówki wykorzystasz we własnej praktyce dydaktycznej w zakresie rozpoznawania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, nawiązywania i podtrzymywania z nimi kontaktu oraz efektywnej pracy wychowawczej.

Szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów, psychologów szkolnych, nauczycieli/wychowawców, innych specjalistów pracujących z dziećmi i rodzinami oraz studentów kierunków psychopedagogicznych.

Co zyskujesz?

  • zapoznasz się ze specyfiką funkcjonowanie rodziny zagrożonej marginalizacją
  • uporządkujesz wiedzę na temat mechanizmów przystosowawczych dzieci z rodzin alkoholowych
  • usłyszysz wskazówki dotyczące rozpoznawania dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych w środowisku szkolnym
  • poznasz rady dla nauczycieli dotyczące nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z opisywaną grupą dzieci/młodzieży oraz metod efektywnej pracy wychowawczej
Elementy systemowej teorii rodziny
3 najistotniejsze zasady funkcjonowania rodziny dysfunkcjonalnej
Podstawowe zasady pracy z dzieckiem pochodzącym z rodziny zagrożonej dysfunkcją
Zestawienie osiowych objawów ucznia funkcjonującego w danej roli z pożądanym działaniem nauczyciela
Rozpoznawanie ról dzieci w warunkach szkolnych i sposoby pomocy
Konstruktywne sposoby budowania relacji nauczyciel-uczeń

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Materiały ze szkolenia
  • Materiały dodatkowe
Twoje szkolenie poprowadzi

Joanna Nienałtowska-Padło

Pedagog, psychoprofilaktyk, socjoterapeuta, edukator, coach.
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2022 Edumaster