Unia Europejska
Dostęp na rok -55%
Aktualizacja
03.05.2021
Joanna Nienałtowska-Padło
J. Nienałtowska-Padło

Zachowania buntownicze i destrukcyjne u uczniów – jak je rozpoznawać i korygować?

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
97,00 zł
Zrealizuj kod lub

Na szkoleniu zostanie poruszona problematyka zachowań destrukcyjnych dzieci i młodzieży. Uczestnicy zapoznają się z genezą, przejawami i kryteriami rozpoznawania tego typu zachowań, a także zapobiegania im. 

Prowadząca Joanna Nienałtowska-Padło przedstawi zaburzenia opozycyjno-buntownicze i poważne zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży. Opowie o tym, czym jest interwencja wychowawcza i jak postawa nauczyciela staje się jednym z czynników profilaktyki oraz korygowania zachowań destrukcyjnych. Przedstawi również kryteria diagnostyczne i techniki modyfikacji zachowań. 

Uczestnicy poznają metody prewencyjne i interwencyjne na poziomie indywidualnym oraz grupowym, a także przydatne techniki behawioralno-komunikacyjne.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Co zyskujesz?

 • poznasz zaburzenia opozycyjno-buntownicze i poważne zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży
 • poznasz wybrane kryteria diagnostyczne
 • poznasz techniki modyfikacji i korygowania zachowań destrukcyjnych
 • poznasz 6 kroków uczenia się umiejętności społecznych
Zaburzenia opozycyjno-buntownicze i poważne zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży
Wybrane kryteria diagnostyczne
Interwencja wychowawcza, metody korygowania zaburzonych zachowań
Techniki modyfikacji zachowania
Postawa nauczyciela-wychowawcy, jako jeden z czynników profilaktyki oraz i korygowania zachowań destrukcyjnych
Praktyczne kształtowanie umiejętności społecznych i życiowych wychowanków
Głębokie zaburzenia emocjonalne. Działania korekcyjne nauczyciela-wychowawcy
Zestawienie ról w grupie wychowawczej. Mechanizmy grupowe
Zniekształcenia poznawcze w wybranych grupach zaburzeń
Sześć kroków uczenia się umiejętności społecznych

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
 • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Prezentacja ze szkolenia
 • Materiał dodatkowy - Zaburzenia zachowania
 • Materiał dodatkowy - Relacje z klasą
Twoje szkolenie poprowadzi

Joanna Nienałtowska-Padło

Pedagog, psychoprofilaktyk, socjoterapeuta, edukator, coach.