Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń
Aktualizacja
07.06.2024
Joanna Nienałtowska-Padło
J. Nienałtowska-Padło

Uczeń z zespołem Aspergera - wszystko, co musisz wiedzieć

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
48,50 zł
97,00 zł -50%
Zrealizuj kod lub

Uczestnicząc w szkoleniu zapoznasz się ze specyfiką funkcjonowania osób z Zespołem Aspergera, uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę na temat ich wsparcia w placówkach edukacyjno-wychowawczych.

Prowadząca szkolenie pokaże Ci, jak wesprzeć młodych Aspi w codziennym funkcjonowaniu obejmującym:

 • sferę relacji społecznych,

 • identyfikowania i wyrażania emocji,

 • rozwoju poznawczego,

 • zachowaniu się w miarę zgodnie z normami świata osób neurotypowych.

Dzięki szkoleniu zyskasz podstawy wiedzy nt. zaburzeń centralnej koherencji oraz teorii umysłu, przyjrzysz się bliżej relacjom rówieśniczym oraz procesowi uczenia się. Nie zabraknie również wskazówek dla nauczycieli dotyczących pomocy uczniom z ZA oraz możliwościom rozwijania ich swoistych potencjałów. Prowadząca omówi ponadto konkretne strategie postępowania w zakresie zaburzonych sfer.

Program szkolenia obejmuje zarysowanie pełnego obrazu Asperdzieciaka - specyfiki jego funkcjonowania, mocnych i słabszych stron. Pomoże Ci to zrozumieć "inność", umożliwi skuteczną pomoc zarówno jemu samemu, jak i rodzicom, ułatwi też zintegrowanie zespołu klasowego przy poszanowaniu indywidualnych cech naszych szczególnych wychowanków. Nabycie ww. wiedzy i umiejętności zaowocuje także efektywną współpracą z rodzicami (opiekunami), co z pewnością przełoży się na dalsze pozytywne i spełnione życie Aspich w świecie neurotypowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów szkolnych i pozaszkolnych (psychologowie, pedagodzy, inne osoby wspierające rozwój), nauczycieli/wychowawców.

Co zyskujesz?

 • Otrzymasz pigułkę solidnej, komunikatywnie podanej wiedzy uzupełnionej przykładami z życia i praktyki zawodowej prowadzącej
 • Poznasz treści specjalistycznych pozycji z literatury fachowej
 • Uświadomisz sobie specyfikę funkcjonowania Aspich i obopólnych korzyści wynikających z istnienia obok siebie dwóch różnych światów
Typowe objawy ZA - informacje ogólne
Przyczyny problemów w interakcjach społecznych i ich skutki
Ogólna charakterystyka Asperdzieciaka
Strategie wspierania ucznia w zakresie zaburzeń związanych z aktywnością i zachowaniem
Strategie wspierania ucznia w zakresie zaburzeń społecznych
Strategie wspierania ucznia w zakresie zaburzeń komunikacji
Język, sfera poznawcza, sensoryka
Wskazówki dydaktyczne
Kilka rad dla Asperdzieciaka - jak funkcjonować w świecie neurotypowych?

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
 • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Skrypt szkolenia
 • Australijska Skala Zespołu Aspergera
 • Test czynnika AQ
 • Podcast
Twoje szkolenie poprowadzi

Joanna Nienałtowska-Padło

Pedagog, psychoprofilaktyk, socjoterapeuta, edukator, coach.

Oceny

6
72
5
23
4
1
3
0
2
0
1
0
Średnia ocena: 5,7 / 6

Opinie

praktyczne podejście prowadzącej

Anna P.

Pani prowadząca, przykłady- podobało się bardzo

Marzena K.

Przykłady z życia, dużo praktyki a nie tylko teoria

Danuta Z.

Przykłady z praktyki, Pani prowadząca super przygotowana.

Joanna G.

bardzo dobry przekaz, ilustrowanie treści licznymi przykładami

Magdalena G.