Unia Europejska
Wzory dokumentów dla nauczycieli
Aktualizacja
03.05.2021

Trudna klasa - jak ją opanować, uczyć i wychowywać?

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
97,00 zł
Zrealizuj kod lub

Jak pracować z trudną klasą, jak ją uczyć i wychowywać ? Na szkoleniu poznasz rodzaje zachowań destrukcyjnych oraz metody ich korygowania, zasady podejścia prewencyjnego oraz interwencyjnego do dyscypliny w klasie, poznasz wybrane metody behawioralno-komunikacyjne przydatne w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli różnych przedmiotów i szczebli, wychowawców oraz pedagogów szkolnych.

Co zyskujesz?

  • poznasz metody pracy z trudną klasą i sposoby korygowania zachowań destrukcyjnych
  • dowiesz się, jak kierować zespołem klasowym
  • poznasz zachowania werbalne i pozawerbalne, które mają wpływ na Twój autorytet
Relacje nauczyciel-uczeń na różnych etapach pracy zawodowej
Nauczyciel-dydaktyk i wychowawca
Zachowania destrukcyjne
Społeczny wymiar sytuacji szkolnej
Zachowania pozawerbalne i werbalne, które mają wpływ na autorytet nauczyciela
Aspekty kierowania klasą i jej kontrola

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Materiał dodatkowy - Jak sobie radzić
  • Materiał dodatkowy - Zarządzanie klasą
  • Materiał dodatkowy - Aspekty kierowania
Twoje szkolenie poprowadzi

Joanna Nienałtowska-Padło

Pedagog, psychoprofilaktyk, socjoterapeuta, edukator, coach.