Zapraszamy do dyskusji na forum
5,6 (141)
Amelia Dziurda-Multan
A. Dziurda-Multan

Terapia behawioralna dzieci z autyzmem - co warto wykorzystać w pracy nauczyciela w szkole i przedszkolu?

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł

Dzięki szkoleniu dr Amelii Dziurdy-Multan pogłębisz swoją wiedzę dotyczącą funkcjonowania uczniów ze spektrum autyzmu. Prowadząca szkolenie wskaże obszary, którym warto poświęcić szczególną uwagę w procesie edukacji przedszkolnej i szkolnej. Poznasz także sposoby nauczania nowych zachowań i umiejętności poprzez wykorzystanie założeń terapii behawioralnej.

Uczestnicząc w webinarze rozszerzysz swój warsztat o wiele przydatnych technik i narzędzi, które pomogą Ci rozwijać u swoich podopiecznych umiejętności językowe i skutecznie przekazywać im wiedzę.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców przedszkoli i szkół podstawowych, pedagogów i terapeutów pedagogicznych.

Co zyskujesz?

  • Dowiesz się, czemu służy terapia behawioralna dzieci z autyzmem i jak wykorzystać tę wiedzę w praktyce zawodowej
  • Poznasz zasady pracy z dziećmi z autyzmem w szkole i przedszkolu
Obszary, które trzeba rozwijać w edukacji dzieci z autyzmem w przedszkolu i szkole
Wykorzystanie terapii behawioralnej w pracy terapeutycznej z dziećmi z ASD
Uczenie nowych zachowań i sposoby rozwijania umiejętności językowych u dzieci z autyzmem
Zasady pracy z dzieckiem ze spektrum - w jaki sposób być bardziej skutecznym nauczycielem ucznia?

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Terapia behawioralna dzieci z autyzmem - co warto wykorzystać w pracy nauczyciela w szkole i przedszkolu
Twoje szkolenie poprowadzi

Amelia Dziurda-Multan

Dr nauk humanistycznych, logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta SI.
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2022 Edumaster