Unia Europejska
Nowe darmowe webinary
Aktualizacja
03.05.2021
Joanna Nienałtowska-Padło
J. Nienałtowska-Padło

Stonoga czy skoczek: jak efektywnie pracować z uczniami o różnych potrzebach, zdolnościach i temperamentach?

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
97,00 zł
Zrealizuj kod lub

Prawidłowe rozpoznawanie cech osobowości uczniów to bardzo przydatna umiejętność dla każdego nauczyciela. Pomaga lepiej zrozumieć dzieci i dostosować odpowiednie techniki nauczania do ich predyspozycji. To szkolenie pomoże Ci rozwinąć te umiejętności.

Podczas szkolenia poznasz wybrane typologie osobowości związane z cechami temperamentalnymi, stylami myślenia i działania. Dowiesz się także, na co położyć nacisk w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i jak kody językowe wpływają na jakość interakcji z naszymi wychowankami.

Szkolenie przeznaczone jest dla: nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Co zyskujesz?

  • poznasz alternatywne, mało zagospodarowane przez nauczycieli i wychowawców, obszary funkcjonowania naszych podopiecznych
  • nauczysz się także wykorzystywać tę wiedzę w swojej pracy
Parę słów na temat zindywidualizowanego podejścia do uczniów/wychowanków
Duńska bajka dla nauczycieli
Wsparcie psychopedagogiczne dzieci i młodzieży - obszary alternatywne
Temperament w szkolnej ławce: a) introwertyk i ekstrawertyk w klasie b) typy temperamentalne, implikacje dla nauczania/wychowania
„Uskocznić” stonogę, „ustonożyć” skoczka…
Prosty i rozszerzony kod językowy, rzecz o komunikacji

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
  • Materiał dodatkowy - Skrypt
Twoje szkolenie poprowadzi

Joanna Nienałtowska-Padło

Pedagog, psychoprofilaktyk, socjoterapeuta, edukator, coach.