Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń
Aktualizacja
07.12.2023
Joanna Nienałtowska-Padło
J. Nienałtowska-Padło

Psychopedagogiczne uwarunkowania rozwoju zdolności. Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
48,50 zł
97,00 zł -50%
Zrealizuj kod lub

Dlaczego geniusze mają słabe stopnie? Jaką rolę w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności odgrywają nauczyciele? Zapraszamy na szkolenie Joanny Nienałtowskiej-Padło.

Jednostki uzdolnione to stosunkowo niewielka grupa w całej populacji uczniów danej placówki, niemniej jednak niezwykle wymagająca. Jak stworzyć im właściwe warunki do rozwoju we wszystkich sferach? Pierwszym krokiem jest rozpoznanie dziecka zdolnego, nie tylko w zakresie kierunku jego potencjałów, ale i funkcjonowania społeczno-emocjonalnego, a także sytuacji rodzinnej. Współpraca z rodzicami ma olbrzymie znaczenie, tym bardziej, że najbliższe środowisko nie zawsze wspomaga dziecko. Co więcej, spora grupa uczniów zdolnych miewa problemy przystosowawcze, osobowościowe, bywa też tak, że stopień uzdolnień przekłada się na oceny szkolne (także z zachowania).

Na szkoleniu zostaną przedstawione wybrane definicje zdolności, ogólne aspekty wpływające na rozwój i osiągnięcia w sferze poznawczej oraz cechy charakterystyczne omawianej grupy wychowanków. Zajmiemy się identyfikowaniem i określaniem ich potrzeb, problemów w relacjach społecznych, szczególnie w rówieśniczych. Podczas webinaru zostanie zdefiniowany Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych, omówimy jego wpływ na funkcjonowanie szkolne dzieci i młodzieży oraz cztery kategorie uczniów ze SNOS. Omówione zostaną nadpobudliwości, które mogą charakteryzować uzdolnionych, a które mogą przyczyniać się do osiągania, niezgodnych z poziomem intelektualnym, wyników szkolnych. Zaprezentujemy także tzw. 10 praw Sylwii Rimm, pedagoga zajmującego się problematyką SNOS. Poruszymy także istotną kwestię zadbania o równowagę między rozwojem inteligencji intelektualnej i emocjonalnej. Na koniec prowadząca przedstawi wybrane narzędzia do badania poziomu zdolności oraz potencjału twórczego.

Szkolenie skierowane jest do pedagogów i psychologów szkolnych, nauczycieli, wychowawców.

Co zyskujesz?

 • Zapoznasz się z elementami ogólnej wiedzy teoretycznej nt. uzdolnień oraz specyfiki funkcjonowania opisywanej grupy dzieci/młodzieży
 • Poznasz potrzeby uczniów zdolnych oraz sposoby ich realizacji, a tym samym wsparcia wszechstronnego rozwoju
 • Dowiesz się, czym objawia się Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych oraz jakie są kategorie dzieci z tymże syndromem
 • Poznasz prawa S. Rimm
 • Dowiesz się jak poszczególne nadwrażliwości wpływają na funkcjonowanie szkolne uczniów zdolnych
 • Zapoznasz się z wybranymi narzędziami do badania zdolności i myślenia twórczego
Uczeń zdolny.
Blaski i cienie szkolnej egzystencji ucznia zdolnego.
Dlaczego geniusze mają słabe stopnie? Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych.
Rola nauczyciela w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności.
Osobowościowe uwarunkowania zdolności.
Prawa Sylwii Rinn.
IQ i EQ- dylemat do pogodzenia.
Wybrane narzędzia do diagnozowania i badania poziomu uzdolnień oraz twórczości.

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
 • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Skrypt ze szkolenia
 • Narzędzia do badania uzdolnień i poziomu twórczości
 • Szkolenie w formie podcastu
Twoje szkolenie poprowadzi

Joanna Nienałtowska-Padło

Pedagog, psychoprofilaktyk, socjoterapeuta, edukator, coach.

Oceny

6
45
5
10
4
2
3
0
2
0
1
0
Średnia ocena: 5,8 / 6

Opinie

merytoryczna wiedza prowadzącej

Jolanta S.

Nie podobało - brak gospodarowania czasem. Rozgadywanie się na temat mało istotnych spraw, definicji ze szkodą dla ważnych treści poźniejszych - szkoda.

Sabina B.

Najbardziej podobały mi się informacje o cechach charakterystycznych uczniów zdolnych i rodzajach nadaktywności (wyobrażeniowa, emocjonalna, poznawcza itd.)

Edyta P.

Ciekawe i wyczerpujące przedstawienie tematu.

Rafał R.

Profesjonalizm Prowadzącej!!!

Agnieszka J.