Zapraszamy do dyskusji na forum
5,8 (168)
Joanna Nienałtowska-Padło
J. Nienałtowska-Padło

Problemy nastolatków z Zespołem Aspergera

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł

Na czym polega specyfika okresu dojrzewania u uczniów z Zespołem Aspergera? Jak postępować z nastolatkiem ze spektrum autyzmu? Jakie techniki i metody pracy warto znać? Odpowiedzi na te pytania poznasz podczas webinaru Joanny Nienałtowskiej-Padło.

Szkolenie pomoże Ci lepiej zrozumieć sytuację, gdy na rozwojowe kryzysy i problemy charakterystyczne dla neurotypowych adolescentów, nakładają się objawy ZA. Prowadząca opowie o umiejętnościach społecznych, etapach zawierania przyjaźni, komunikacji w kontekście deficytów w tych sferach występujących u nastoletnich Aspi.

Uczestnicy dowiedzą się, jaki wpływ na zachowanie mają cechy temperamentalne i czym charakteryzują się poszczególne typy osobowości (choleryk, sangwinik, melancholik, flegmatyk). Omówiona zastanie tematyka "osobistej nawigacji" , jako forma pomocy dla młodych ludzi z ZA. Uczestnicy usłyszą i otrzymają konkretne wskazówki dotyczące nauki rozwiązywania problemów związanych z codziennym funkcjonowaniem i relacjami społecznymi. Zostaną też przedstawione bezpośrednie, przykładowe porady dla młodzieży, oparte na książce "Sekretna księga Asperdzieciaka", skierowanej bezpośrednio do dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

Szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów, psychologów szkolnych, wychowawców, nauczycieli.

Webinar jest częścią dwudniowej konferencji online „Praca z uczniem ze spektrum autyzmu”. Sprawdź cały harmonogram.

Co zyskujesz?

  • Uzupełnisz i uporządkujesz ogólną wiedzę na temat Zespołu Aspergera
  • Dowiesz się, na czym polega specyfika okresu dojrzewania u tej grupy młodzieży
  • Poznasz wybrane metody i techniki pracy oraz postępowania z nastolatkami ze spektrum
  • Poznasz wskazówki dla młodych Aspi, które będą mogli przekazać i wykorzystać w swojej pracy
Zespół Aspergera jako zaburzenie uczenia się zachowań społecznych
Osobista nawigacja
Przyjaźń i związki koleżeńskie osób z ZA
Co składa się na pomyślny przebieg okresu dojrzewania?
Wybrane działania terapeutyczne
Okiem praktyka
Typy temperamentów w odniesieniu do ZA

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Joanna Nienałtowska-Padło

Pedagog, psychoprofilaktyk, socjoterapeuta, edukator, coach.
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2022 Edumaster