Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń
Aktualizacja
03.05.2021

Prawa i obowiązki nauczycieli w czasie pandemii

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
48,50 zł
97,00 zł -50%
Zrealizuj kod lub

Podczas szkolenia nauczyciele poznają najnowsze wytyczne przeciwepidemiczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Uczestnicy poznają zasady organizacji opieki nad uczniami oraz wymagania dotyczące czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni. Dowiedzą się również, jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia wśród personelu lub wśród dzieci.

Szkolenie przeznaczone jest dla: nauczycieli, dyrektorów.

Co zyskujesz?

  • poznasz najnowsze zmiany w wytycznych dla placówek oświatowych w zakresie przepisów przeciwepidemicznych
  • zyskasz świadomość odpowiedzialności za brak zagwarantowania bezpiecznych i higienicznych warunków w szkole
Omówienie przeciwepidemicznych przepisów i wytycznych
Omówienia zasad dotyczących dezynfekcji
Omówienia zasad postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
  • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Adam Walas

Prawnik, przedsiębiorca, prowadził w radiu RSC autorską audycję pod nazwą „Radiowy Paragraf”.