Unia Europejska
Darmowe retransmisje i webinary
Aktualizacja
16.11.2023
Joanna Nienałtowska-Padło
J. Nienałtowska-Padło

Praca z uczniem z trudnościami w nauce - aspekty psychopedagogiczne

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
97,00 zł
Zrealizuj kod lub

Jak cechy temperamentalne wpływają na naukę i funkcjonowanie dzieci i młodzieży? Jak stworzyć narzędzia do obserwacji, porozumiewania się i wspierania w procesie edukacyjnym? Jak zapobiegać trudnościom w nauce? Podczas szkolenia Joanna Nienałtowska-Padło zwróci uwagę na inne, niż czysto edukacyjne, aspekty funkcjonowania szkolnego dzieci i młodzieży.

Problemy w nauce to niezwykle szeroki temat. Ich wielorakie przyczyny obejmują nie tylko sferę poznawczą, ale i społeczną oraz emocjonalno-motywacyjną. Niektóre trudności oraz ich szkolna interpretacja są wynikiem cech temperamentalnych i wiążą się z niedocenieniem i niewystarczającą wiedzą związaną z tym właśnie obszarem. Szkolenie Joanny-Nienałtowskiej-Padło dotyczy w dużej mierze tych właśnie aspektów.

Prowadząca przestawi wybrane elementy teorii temperamentów, wskaże, jakie pomocne wskazówki wynikają z ich poznania. Uczestnicy uporządkują wiedzę na temat szkolnego funkcjonowania intro- i ekstrawertyków oraz poszczególnych typów osobowości opisanych m.in. przez F. Littauer. Wspólnie przyjrzymy się pięciu rodzajom nadpobudliwości i ich konotacjom rozwoju poznawczego uczniów oraz motywacyjnym przyczynom trudności w nauce, wg koncepcji motywatorów S. Reissa.

Ponieważ pojęcie „problemów w uczeniu się” obejmuje także wpływy środowiskowe, prowadząca przedstawi wybrane teorie z pogranicza psychologii, socjologii i pedagogiki, słuchacze dowiedzą się m.in. czym są kody językowe i jaki mają wpływ na całościowe, a więc także na intelektualne funkcjonowanie dzieci i młodzieży Nie zabraknie także kwestii nastawienia nauczycieli/wychowawców i tgo, jaki wpływ ma ono na sukcesy lub porażki podopiecznych, omówimy edukacyjne przełożenie efektów Golema i Galatei.

Szkolenie skierowane jest do pedagogów, psychologów szkolnych, nauczycieli, wychowawców.

Co zyskujesz?

  • uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę na temat wpływu cech temperamentalnych na naukę i funkcjonowanie dzieci i młodzieży
  • dowiesz się, jak stworzyć narzędzia do obserwacji, porozumiewania się i wspierania w procesie edukacyjnym w oparciu o powyższe informacje
  • poznasz elementy wybranych koncepcji dotyczących wpływów środowiskowych na szkolne funkcjonowanie uczniów/wychowanków
  • dowiesz się, jak nastawienie nauczycieli/wychowawców może wpływać na funkcjonowanie w roli ucznia
  • poznasz elementy teorii motywatorów S. Reissa, dowiesz się jakie czynniki w obszarze motywacji wpływają na kłopoty z uczeniem się
Osobowość i temperament.
Introwertyzm i ekstrawertyzm - specyfikacja.
Rodzaje nadpobudliwości.
Efekt Galatei i Golema.
Trudności w nauce - sześć ważnych powodów.
Trudności w uczeniu się jako efekt marginalizacji i wykluczenia.

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
  • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Szkolenie w formie podcastu
Twoje szkolenie poprowadzi

Joanna Nienałtowska-Padło

Pedagog, psychoprofilaktyk, socjoterapeuta, edukator, coach.

Oceny

6
68
5
27
4
1
3
0
2
0
1
0
Średnia ocena: 5,7 / 6

Opinie

Jasność przekazu treści. Bogactwo treści.

Małgorzata S.

monotematycznie....wszystko

Magdalena B.

Przykłady

Ewa K.

Indywidualizacja.

Barbara D.

sposób przekazania wiedzy

Elżbieta R.