Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń
Aktualizacja
13.10.2022
Joanna Nienałtowska-Padło
J. Nienałtowska-Padło

Praca z uczniem z rodziny wieloproblemowej - strategie działania nauczyciela

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
48,50 zł
97,00 zł -50%
Zrealizuj kod lub

Uczestnicząc w webinarze poznasz specyfikę funkcjonowania rodzin wieloproblemowych oraz dzieci wychowujących się w tych środowiskach.

Rodzina wieloproblemowa stanowi specyficzne środowisko wychowawcze. Zarówno dorośli, jak i dzieci funkcjonują w niej w oparciu o niepisane, niejasne dla osób z zewnątrz zasady. Sytuacja ta powoduje, że relacje członków rodziny ze światem zewnętrznym są trudne, a ich zachowania spotykają się z niezrozumieniem. Stąd też wynikają reakcje, które nie tylko nie korygują niewłaściwych postaw, ale i nie wspierają w sposób adekwatny najbardziej zagrożonych i najsłabszych członków rodzin.

Na szkoleniu scharakteryzujemy tzw. rodziny wieloproblemowe (dysfunkcyjne, zagrożone wykluczeniem społecznym ) i ich cechy charakterystyczne, posługując się teorią systemową. Przestawimy podstawowe zasady funkcjonowania, omówimy też przystosowawcze dzieci wychowanych w środowiskach zmarginalizowanych oraz stosowne i efektywne strategie oddziaływań wychowawczych. Zajmiemy się tematyką rozpoznawania ról dzieci w warunkach placówki i sposobów pomocy.

Na zakończenie prowadząca przedstawi elementy teorii kodów językowych B. Bersteina, porozmawiamy o zależności między systemem komunikacji charakterystycznej dla danej grupy społecznej a poziomem osiągnięć szkolnych.

Szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów, psychologów szkolnych, nauczycieli/wychowawców wszystkich typów szkół i placówek oraz studentów kierunków psychopedagogicznych.

Co zyskujesz?

  • poznasz podstawy wiedzy na temat funkcjonowania rodzin zmarginalizowanych
  • dowiesz się, jakie funkcjonalne mechanizmy przystosowawcze przejawiają dzieci wychowywane w takich środowiskach
  • poznasz długofalowe konsekwencje "przyrośnięcia" ról rodzinnych do osobowości dziecka dla jego całościowego rozwoju
  • uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę na temat adekwatnych strategii komunikacyjnych i wychowawczych
  • poznasz elementy teorii kodów językowych, co umożliwi ci skuteczniejszą pracę edukacyjno-wychowawczą z dziećmi i młodzieżą z omawianej grupy społecznej
Określenie i charakterystyka systemu rodziny dysfunkcyjnej
Dzieci w rodzinie wieloproblemowej. Funkcjonalne mechanizmy przystosowawcze
Podstawowe zasady pracy z dzieckiem pochodzącym z rodziny zagrożonej marginalizacją społeczną
Konsekwencje dysfunkcji dla dorosłych członków rodziny
Konstruktywne sposoby budowania relacji nauczyciel-uczeń, strategie oddziaływań
Teoria kodów językowych B. Bersteina
"Dzieci żelazne". Koncepcja Resilience w praktyce pedagogicznej

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
  • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Skrypt szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Joanna Nienałtowska-Padło

Pedagog, psychoprofilaktyk, socjoterapeuta, edukator, coach.

Oceny

6
61
5
14
4
2
3
0
2
0
1
0
Średnia ocena: 5,8 / 6

Opinie

Wszystko było SUPER!!!! Jak zawsze:)

Emilia C.

Bardzo dobry fachowiec, materiał bardzo szczegółowo omówiony . Super szkolenie.

Małgorzata M.

Entuzjastyczne, merytoryczn podejscie do każdego tematu webinaru.

Monika K.

Wszystko bardzo dobrze przygotowane i zaprezentowane. Znakomite szkolenie.

Urszula O.

znajomość problemu

Mariola G.