Unia Europejska
Nowe darmowe webinary
Aktualizacja
03.05.2021

Praca metodą projektu

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
97,00 zł
Zrealizuj kod lub

Praca nad projektem edukacyjnym rozwija wiele umiejętności, których uczniowie potrzebują nie tylko podczas nauki szkolnej, ale i w całym dorosłym życiu. Metoda projektu stanowi ciekawe wyzwanie edukacyjne, uczy efektywnej współpracy, poszukiwania nieszablonowych rozwiązań i systematyczności w dążeniu do celu. Jak w pełni ją wykorzystać podczas zajęć? Szkolenie doktora Ryszarda Jurkowskiego dostarczy Ci wiele pomysłów i praktycznych wskazówek.

Mimo wycofania obowiązku realizacji projektu edukacyjnego podczas reformy z 2017 r. metoda ta wciąż cieszy się dużą popularnością w szkołach. Nic dziwnego – praca metodą projektu niesie bowiem ze sobą wiele korzyści: rozwija samodzielność, stymuluje twórcze myślenie, uczy życia w grupie rówieśniczej, a równocześnie uwzględnia zainteresowania i uzdolnienia każdego członka grupy.

Podczas szkolenia doktora Ryszarda Jurkowskiego – doświadczonego dydaktyka i mentora rozwoju - otrzymasz wskazówki, dzięki którym efektywnie wykorzystasz metodę projektu na własnych zajęciach. Poznasz praktyczne narzędzia do pracy metodą projektu, dowiesz się, jak formułować cele rozwojowe i kontrolować ich osiągnięcie, a także jak projektować etapy projektu.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Co zyskujesz?

  • dowiesz się, dlaczego warto wykorzystać metodę projektu na zajęciach
  • dowiesz się, jak przeprowadzić wraz z uczniami projekty edukacyjne, które rozwiną ich kreatywność, umiejętność pracy zespołowej i rozwiązywania problemów
  • poznasz praktyczne narzędzia do pracy metodą projektu
Projekt jako metoda zarządzania procesem
Wykorzystanie praktycznych narzędzi w pracy metodą projektu
Formułowanie celów rozwojowych i kontrolowanie ich osiągnięcia
Projektowanie etapów projektu

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Ryszard Jurkowski

Ekonomista, prawnik, pedagog, doradca, coach, mentor, tutor, trener, mediator.