Unia Europejska
Darmowe retransmisje i webinary
Aktualizacja
03.05.2021
Joanna Nienałtowska-Padło
J. Nienałtowska-Padło

Kryzysy i potrzeby rozwojowe ucznia w okresie dojrzewania

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
97,00 zł
Zrealizuj kod lub

Jakie sygnały mogą świadczyć o tym, że uczeń przeżywa kryzys? Jakie są rodzaje i objawy depresji? Jak w trudnych sytuacjach pomóc uczniowi? Odpowiedzi na te pytania poznasz podczas wideoszkolenia Joanny Nienałtowskiej-Padło.

Kryzysy są czymś naturalnym w życiu człowieka, ważne jednak, by reakcja na nie była adaptacyjna i nie prowadziła do zachowań ryzykownych ani do stanów depresyjnych. Jest to ważne, ponieważ coraz głośniej mówi się o "epidemii" depresji wśród dzieci i młodzieży.

Na szkoleniu, które poprowadzi Joanna Nienałtowska-Padło, uczestnicy dowiedzą się, jakie są objawy kryzysów rozwojowych oraz zagrożenia związane z możliwością wystąpienia depresji i stanów presuicydalnych. Ukazane zostaną metody rozpoznawania wymienionych zaburzeń psychicznych oraz określone procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Szkolenie dotyczy głównie wieku adolescencji, jednak omawiane objawy dotyczą także dzieci, stąd też jego tematyka jest niezwykle istotna dla wszystkich osób pracujących w zawodach pomocowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, psychologów szkolnych, wychowawców, pedagogów.

Co zyskujesz?

  • poznasz specyfikę okresu dojrzewania, kryzysów rozwojowych oraz problemów młodzieży
  • poznasz maski depresji
  • poznasz sygnały świadczące o tym, że uczeń przeżywa kryzys
  • poznasz czynniki chroniące w zachowaniach problemowych młodzieży
  • poznasz procedurę 10 kroków w sytuacji zagrożenia M. Anthony’ego
Rozwój człowieka według E. Eriksona
Cechy charakterystyczne okresu dojrzewania, objawy kryzysu rozwojowego
Czynniki chroniące w zachowaniach problemowych młodzieży w kontekście oddziaływań wychowawczych szkoły
Depresja, definicje, rodzaje, objawy
Maski depresji
Profilaktyka samobójstw
Sygnały świadczące o tym, że uczeń przeżywa kryzys – działania prewencyjne
Procedura 10 kroków, w sytuacji zagrożenia M. Anthony’ego

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
  • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Materiał dodatkowy - Skrypt
Twoje szkolenie poprowadzi

Joanna Nienałtowska-Padło

Pedagog, psychoprofilaktyk, socjoterapeuta, edukator, coach.