Unia Europejska
Darmowe retransmisje i webinary
Aktualizacja
03.05.2021

Komunikowanie się bez przemocy

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
97,00 zł
Zrealizuj kod lub

Celem szkolenia jest poznanie techniki porozumiewania się bez przemocy. Punktem wyjścia będzie koncepcja Marshalla Rosenberga, która pomaga rozwinąć i pogłębić kompetencje w zakresie budowania dobrych relacji z drugim człowiekiem w oparciu o dialog i wzajemne poszanowanie. Metoda ta jest wykorzystywana zarówno we wspieraniu zespołu, jak również w postępowaniu w sytuacjach konfliktowych i mediacjach.

Uczestnicy poznają struktury językowe nie zawierające ocen oraz oparte na empatii. Dowiedzą się, jak mówić o faktach, wyrażać i spostrzegać potrzeby, wyrażać prośby oraz odbierać komunikaty.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli różnych przedmiotów i szczebli.

Co zyskujesz?

  • nauczysz się używania struktur językowych porozumiewania się bez przemocy
  • poprawisz relacje społeczne
  • nauczysz się, jak mówić o faktach, unikać oceniania i komunikować się w sposób empatyczny
  • otrzymasz zaświadczenie MEN
Wprowadzenie do porozumienia bez przemocy wg. Marshalla Rosenberga
Komunikat w języku żyrafy
Spostrzeżenia: mówienie o faktach
Emocje i uczucia
Wyrażanie i spostrzeganie potrzeb
Prośby
Odbieranie komunikatów
Empatia w komunikowaniu się
Wyrażanie gniewu

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
  • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Ryszard Jurkowski

Ekonomista, prawnik, pedagog, doradca, coach, mentor, tutor, trener, mediator.