Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń
Aktualizacja
03.05.2021
Joanna Nienałtowska-Padło
J. Nienałtowska-Padło

Kompetencje emocjonalne nauczyciela - wychowawcy. Inteligencja emocjonalna w teorii i praktyce

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
48,50 zł
97,00 zł -50%
Zrealizuj kod lub

Czym są kompetencje emocjonalne nauczyciela, na czym polega edukacja społeczno-emocjonalna? Dlaczego znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem psychicznym jest istotna w pracy z dziećmi i młodzieżą? Czym są: model inteligencji emocjonalnej, koncepcja społecznych i osobistych kompetencji emocjonalnych? Odpowiedzi na powyższe pytania poznasz na szkoleniu, na którym zostaną również omówione wybrane zasoby osobiste i ich rola w życiu, m.in. w oparciu o teorie A. Antonovskiego i M. Seligmana.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli różnych przedmiotów i szczebli, pedagogów szkolnych oraz wychowawców.

Co zyskujesz?

 • dowiesz się, czym są kompetencje emocjonalne nauczyciela
 • dowiesz się, jak, w oparciu o wiedzę na temat zasobów osobistych, zbudować narzędzia do pracy z dziećmi i młodzieżą
 • dowiesz się, jakie są założenia edukacji społeczno-emocjonalnej
 • dowiesz się, czym są emocjonalne kompetencje osobiste, społeczne oraz inteligencja emocjonalna
Model Inteligencji Emocjonalnej
Edukacja społeczno-emocjonalna
Dojrzałość emocjonalna nauczyciela-wychowawcy
Emocjonalne kompetencje osobiste
Emocjonalne kompetencje społeczne
Wybrane zasoby osobiste
Emocjonalne abecadło

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
 • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Prezentacja ze szkolenia
 • Materiał dodatkowy - Skrypt
 • Materiał dodatkowy - Wymiary inteligencji emocjonalnej
 • Materiał dodatkowy - Lektury i linki
Twoje szkolenie poprowadzi

Joanna Nienałtowska-Padło

Pedagog, psychoprofilaktyk, socjoterapeuta, edukator, coach.