Zapraszamy do dyskusji na forum
5,5 (58)
Waldemar Borowski
W. Borowski

Jak sprawiedliwie i motywująco oceniać pracę ucznia?

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł

Jakie obowiązki - jako nauczyciel - masz w zakresie oceniania uczniów? Jaki wpływ na zachowanie i pracę ucznia ma Twoja ocena? Jakie przepisy prawa określają zasady oceniania uczniów? Odpowiedzi na te pytania poznasz podczas webinaru Waldemara Borowskiego.

Podczas szkolenia prowadzący przypomni uczestnikom podstawy prawne oceniania uczniów i wyjaśni obowiązki nauczyciela w zakresie oceniania. Pokaże możliwe do zastosowania rodzaje oceniania: opisowe, cyfrowe, kształtujące i omówi wady oraz korzyści różnych rodzajów oceniania.

Dowiesz się, jaki sposób oceniania jest najbardziej motywujący dla ucznia i przypomnisz sobie role emocji w procesie uczenia się. Szkolenie wyjaśni także wpływ oceniania na pracę ucznia w aspekcie motywowania go do nauki.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, wychowawców, dyrektorów.

Co zyskujesz?

  • Dowiesz się jakie przepisy prawa określają zasady oceniania uczniów
  • Poznasz różne metody i sposoby oceniania
  • Dowiesz się co jest obowiązkiem nauczyciela w ocenianiu uczniów
  • Zrozumiesz wpływ oceny na zachowanie i pracę ucznia w szkole
Podstawy prawne oceniania.
Rodzaje oceniania uczniów: ocenianie kształtujące, opisowe, cyfrowe.
Budowa dobrego klimatu społecznego w szkole - obowiązki nauczyciela w zakresie oceniania.
Wpływ oceniania na motywację ucznia.
Emocje w procesie uczenia się.

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Materiały ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Waldemar Borowski

Wykładowca, nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem, kurator społeczny.
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2022 Edumaster