Unia Europejska
Darmowe retransmisje i webinary
Aktualizacja
03.05.2021
Joanna Nienałtowska-Padło
J. Nienałtowska-Padło

Jak pracować z uczniem z rodziny dysfunkcyjnej?

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
97,00 zł
Zrealizuj kod lub

Nauczyciele dzieci pochodzących ze środowisk zmarginalizowanych stają przed odpowiedzialnym zadaniem zdiagnozowania przeszkód, które utrudniają im przyswajanie wiedzy, a następnie stosownej reakcji i udzielenia indywidualnego wsparcia każdemu uczniowi. Dzięki szkoleniu Joanny Nienałtowskiej-Padło lepiej zrozumiesz obawy i ograniczenia dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a co najważniejsze – dowiesz się, jak skutecznie je przełamywać.

Podczas szkolenia zapoznasz się ze specyfiką funkcjonowania rodziny dysfunkcyjnej. Poznasz funkcjonalne mechanizmy przystosowawcze dzieci, które wychowują się w takich środowiskach i dowiesz się, jakie czynniki najczęściej utrudniają im efektywną naukę. Program szkolenia obejmuje także prezentację przydatnych metod pracy, które wesprą zarówno Ciebie, jak i Twoich podopiecznych w procesie dydaktycznym i wychowawczym.

Szkolenie przeznaczone jest dla: pedagogów, psychologów, nauczycieli, innych specjalistów pracujących z dzieckiem i rodziną.

Co zyskujesz?

  • poznasz specyfikę funkcjonowania dysfunkcyjnego systemu rodzinnego
  • nauczysz się rozpoznawać objawy potwierdzające funkcjonowanie ucznia w rodzinie dysfunkcyjnej
  • dowiesz się, jak realnie pomóc dzieciom ze środowisk zmarginalizowanych w efektywnej nauce
  • poznasz praktyczne metody pracy do wykorzystania na zajęciach
Specyfika funkcjonowania rodzin zmarginalizowanych
Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym – role rodzinne w różnych okresach rozwojowych
Zestawienie osiowych objawów ucznia funkcjonującego w danej roli z pożądanym działaniem nauczyciel
Podstawowe zasady pracy z dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej
Rozpoznawanie ról dzieci w warunkach szkolnych i sposoby pomocy
Dzieci „żelazne”

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
  • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
  • Materiał dodatkowy - Rodzina dysfunkcyjna
Twoje szkolenie poprowadzi

Joanna Nienałtowska-Padło

Pedagog, psychoprofilaktyk, socjoterapeuta, edukator, coach.