Unia Europejska
Darmowe retransmisje i webinary
Aktualizacja
25.04.2024
Joanna Nienałtowska-Padło
J. Nienałtowska-Padło

Jak lepiej zrozumieć i wspierać ucznia z zespołem Aspergera, spektrum autyzmu. Skrzynka narzędziowa

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
97,00 zł
Zrealizuj kod lub

Jak lepiej zrozumieć ucznia ze spektrum autyzmu? Jakie techniki pracy warto stosować? Odpowiedzi na te pytania poznasz w czasie szkolenia Joanny Nienałtowskiej-Padło.

Osoby z zespołem Aspergera charakteryzują się specyficznym postrzeganiem rzeczywistości, nie na darmo mówi się, że ich świat jest jak inna kultura. Otaczają ich niezrozumiałe, oparte na niewidzialnych dla nich zasadach, realia, tworzone przez i dla neurotypowej większości. By takie osoby mogły rozwijać się, realizować swoje potencjały i budować relacje z otoczeniem potrzebują wsparcia i zrozumienia. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci i młodzieży.

Żeby wspierać je w sposób adekwatny, potrzebna jest nie tylko wiedza o samym spektrum autyzmu, ale i informacje, które pomogą uczniom/wychowankom z ASD, poradzić sobie z przytłaczającym stresem wywoływanym przez konieczność przystosowania się do wyzwań świata neurotypowego. By lepiej zrozumieć specyficzne wymagania tej grupy dzieci i równocześnie pomóc im lepiej funkcjonować w standardowym otoczeniu, podczas szkolenia przyjrzymy się refleksjom dorosłych osób ze spektrum oraz specjalistów wspierających ich na co dzień. Omówimy sposoby i konkretne techniki radzenia sobie ze stresem, zmianami, kryzysami emocjonalnymi wywołanymi przez przeciążenie bodźcami i nieustanną potrzebę analizowania otaczającego świata i dostosowywania się do jego zasad. W oparciu o rady osób nieneurotypowych skatalogujemy najważniejsze wskazówki, metody pomocne w chronieniu siebie, przy równoczesnej realizacji potrzeb rozwojowych. Zgodnie z tytułem szkolenia zaprezentowane zostaną przydatne narzędzia, które słuchacze będą mogli przenieść bezpośrednio na grunt swojej pracy z dziećmi i młodzieżą z ASD.

Szkolenie skierowane jest do pedagogów i psychologów szkolnych, nauczycieli wspomagających, terapeutów pedagogicznych, prowadzących zajęcia rewalidacyjne, nauczycieli/wychowawców osób ze spektrum.

Co zyskujesz?

 • Przypomnisz sobie podstawy wiedzy i kluczowe pojęcia dotyczące problematyki funkcjonowania osób z ASD
 • Poznasz techniki pracy oparte na zasadach psychologii behawioralno-poznawczej
 • Poznasz wybrane narzędzia fizyczne, myślowe i społeczne
 • Dowiesz się, na czym polegają trudności emocjonalne, językowe, sensoryczne
 • Uzyskasz wiedzę i wskazówki dotyczące radzenia sobie ze stresem, zmianami i innymi problemami wynikającymi z funkcjonowania w świecie odmiennym od potrzeb osób ze spektrum
 • Poznasz metody pomocy zaproponowane przez dorosłe osoby nieneurotypowe i wspierających ich specjalistów
Zespół Aspergera/spektrum autyzmu - podstawowe wiadomości.
Czym jest skrzynka narzędziowa?
Narzędzia fizyczne, myślowe, społeczne wg T. Atwooda.
Przykładowe techniki.
Kłopoty z językiem i emocjami, wskaźniki nastroju i inne strategie.
Najbardziej stresogenne czynniki wg osób z zespołem Aspergera.
Lęk, samoocena, kryzysy emocjonalne, zmiany – jak sobie radzić w świecie neurotypowych?
Kłopotliwe funkcje wykonawcze.
Dżungla społeczna, rozmowa w rozmowie, pragmatyka, afekt płaski i inne codzienne przeszkody

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
 • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Skrypt szkolenia
 • Szkolenie w formie podcastu
Twoje szkolenie poprowadzi

Joanna Nienałtowska-Padło

Pedagog, psychoprofilaktyk, socjoterapeuta, edukator, coach.

Oceny

6
101
5
29
4
3
3
0
2
0
1
0
Średnia ocena: 5,7 / 6

Opinie

Poprostu , wiedza, sposób bycia, normalność, Pozdrawiam

Marzenna B.

jasny, zrozumiały przekaz prowadzącej, jej doświadczenie, dobry humor i energia!

Aleksandra W.

Dużo konkretnej wiedzy przydatniej w pracy.

Anna C.

Doświadczenie i merytoryczne szkolenie

Agnieszka G.

wszystkie treści były cenne i do przeanalizowania

Renata L.