Unia Europejska
Darmowe retransmisje i webinary
Aktualizacja
03.05.2021
Joanna Nienałtowska-Padło
J. Nienałtowska-Padło

Jak efektywnie pracować z klasą będącą zbiorem indywidualności o różnych możliwościach i preferencjach?

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
97,00 zł
Zrealizuj kod lub

Każda klasa to zbiór indywidualności o różnych możliwościach i preferencjach. By skutecznie z nią pracować warto stworzyć profil klasy w oparciu o testy diagnozujące style uczenia się, pracy, myślenia. Dzięki temu można lepiej wspierać mocne strony uczniów, a korygować te słabe.

Podczas webinaru prowadząca Joanna Nienałtowska-Padło przedstawi przykładowe klasyfikacje typów uczniów/wychowanków. Uczestnicy poznają wybrane metody oddziaływań edukacyjno-wychowawczych, zarówno w pracy grupowej jak i indywidualnej i otrzymają praktyczne wskazówki do pracy z wybranymi typami uczniów.

Szkolenie przeznaczone jest dla: nauczycieli, psychologów szkolnych, wychowawców, pedagogów.

Co zyskujesz?

 • poznasz wybrane klasyfikacje typów uczniów
 • poznasz metody pracy adekwatne do typu ucznia, zarówno w aspekcie dydaktycznym, jak i wychowawczym
 • dowiesz się, jak wspierać mocne i korygować słabe strony poszczególnych typów uczniów
 • nauczysz się tworzyć profil klasy
 • otrzymasz wskazówki metodyczne do pracy z poszczególnymi typami uczniów
 • poznasz wybrane testy diagnozujące style uczenia się, pracy, myślenia
Wybrane typologie postaw uczniowskich - informacje ogólne
Strategie uczenia się: myślenie, odczuwanie, działania, kooperacja
Typy uczniów: analityczny, emocjonalny, działający, współpracujący
Wspieranie mocnych, korygowanie słabych stron poszczególnych typów w pracy dydaktyczno-wychowawczej
Tworzenie profilu klasy
Wskazówki metodyczne do pracy z poszczególnymi typami uczniów
Wpływ postaw oraz strategii oddziaływań nauczycieli na efektywną pracę uczniów
Dodatkowe kryteria klasyfikacji: twórczość i pracowitość (pilność)
Uczeń-zwycięzca, zadaniowiec, oryginał, przegrywający
Wybrane testy diagnozujące style uczenia się, pracy, myślenia

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
 • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Prezentacja ze szkolenia
 • Materiał dodatkowy - Test
 • Materiał dodatkowy - Style myślenia
 • Materiał dodatkowy - Diagnoza typów uczniów
Twoje szkolenie poprowadzi

Joanna Nienałtowska-Padło

Pedagog, psychoprofilaktyk, socjoterapeuta, edukator, coach.