Zapraszamy do dyskusji na forum
5,7 (224)
Amelia Dziurda-Multan
A. Dziurda-Multan

Dziecko ze spektrum autyzmu - jak postępować w sytuacjach trudnych?

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEiN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
89,00 zł

Jak reagować w problematycznych sytuacjach z udziałem dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera podczas codziennych zajęć w placówkach oświatowych i w domu? Webinar dr Amelii Dziurdy-Multan przygotuje Cię na wiele potencjalnych trudności.

Wiedza zdobyta podczas szkolenia znacznie usprawni Twoją pracę z dziećmi/uczniami ze spektrum autyzmu - zarówno podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jak i w domu. Dzięki szkoleniu dowiesz się, jak dostosować przestrzeń edukacyjną, metody pracy i wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości uczniów. Prowadząca zaprezentuje praktyczne przykłady zabaw stymulujących rozwój komunikacji językowej i umiejętności społecznych dzieci autystycznych, omówi także zasady właściwego postępowania w sytuacjach trudnych.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców, specjalistów oraz rodziców dzieci/uczniów ze spektrum autyzmu.

Co zyskujesz?

  • Otrzymasz praktyczne wskazówki pracy dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej z dziećmi/uczniami ze spektrum autyzmu;
  • Dowiesz się, jak właściwie reagować w trudnych sytuacjach;
  • Zyskasz informacje i narzędzia przydatne w płynnym prowadzeniu zajęć.
Na czym polega dostosowanie przestrzeni edukacyjnej dla ucznia ze spektrum?
W jaki sposób dostosowywać formy, metody pracy oraz wymagania edukacyjne w bieżącej pracy z uczniami?
Funkcjonowanie psychospołeczne ucznia ze spektrum w czasie pandemii
Przykłady zabaw stymulujących rozwój komunikacji językowej i umiejętności społecznych dzieci w spektrum autyzmu
Jak postępować w sytuacjach trudnych?

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
  • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Materiały ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Amelia Dziurda-Multan

Dr nauk humanistycznych, logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta SI.
Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp PARP Grupa PFT, logotyp Unia Europejska Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
© 2022 Edumaster