Unia Europejska
Darmowe retransmisje i webinary
Aktualizacja
03.05.2021
Joanna Nienałtowska-Padło
J. Nienałtowska-Padło

Dzieci środka – jak stymulować ich rozwój i motywować do pracy?

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
97,00 zł
Zrealizuj kod lub

Szkolenie dotyczy „alternatywnych” obszarów, które wspomagają rozwój poznawczy oraz społeczno-emocjonalny ucznia. Znajomość tych treści, choć wydaje się nie korespondować z samym procesem edukacyjnym, istotnie wpływa na funkcjonowanie szkolne dziecka i pomaga wykorzystać jego osobisty potencjał. 

Podczas szkolenia prowadząca opowie o znaczeniu temperamentu i typów osobowości. Uczestnicy dowiedzą się, jakie rodzaje nadpobudliwości mogą utrudniać rozwój oraz jak system rodzinny i najbliższe środowisko, w tym także postawy nauczycieli, wpływają na sukcesy szkolne i życiowe lub ich brak.

Szkolenie przeznaczone jest dla: psychologów, logopedów, nauczycieli, pedagogów.

Co zyskujesz?

 • poznasz podstawy wiedzy na temat temperamentu w świetle koncepcji regulacyjnej J. Strejlau oraz biologicznej H. Eysencka
 • poznasz problematykę pięciu rodzajów nadpobudliwości
 • z pomocą prowadzącej dokonasz przełożenia tej wiedzy na grunt psychopedagogiczny
 • w ciągu 10 dni roboczych otrzymasz zaświadczenie MEN
 • w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia szkolenia otrzymasz dostęp do jego nagrania oraz ewentualne materiały dodatkowe od trenera
Uczniowie „środka”- kim są?
Osobowość i temperament
Typy osobowości wg Hipokratesa- Galena
Zestawienie typów temperamentu z działaniami nauczyciela
Rodzaje nadpobudliwości
Efekt Galatei i Golema
Trudności w uczeniu się jako efekt marginalizacji i wykluczenia
Teoria kodów językowych Basila Bernsteina, a funkcjonowanie dzieci

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
 • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Prezentacja do szkolenia
 • Materiał dodatkowy - Jak wspierać dziecko w nauce
Twoje szkolenie poprowadzi

Joanna Nienałtowska-Padło

Pedagog, psychoprofilaktyk, socjoterapeuta, edukator, coach.