Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń
Aktualizacja
03.05.2021
Joanna Nienałtowska-Padło
J. Nienałtowska-Padło

Dyscyplina w klasie i w grupie wychowawczej

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
48,50 zł
97,00 zł -50%
Zrealizuj kod lub

Nauczyciele i wychowawcy niejednokrotnie stykają się z trudnymi zachowaniami uczniów. Odmowa wykonywania poleceń, niekontrolowane wybuchy emocji, przeszkadzanie i kłótnie – wszystko to dezorganizuje plan zajęć i rzutuje na ogólną atmosferę w całej grupie. Warto zawczasu przygotować się na podobne sytuacje, uczestnicząc w szkoleniu Joanny Nienałtowskiej-Padło.

Szkolenie dotyczy zachowań trudnych i radzenia sobie z nimi w obrębie klasy lub grupy rówieśniczej. Prowadząca przedstawi ich przyczyny i przejawy, a także przydatne metody rozwiązywania problemowych sytuacji – m.in. w oparciu o metody behawioralno-komunikacyjne oraz wybrane techniki modyfikacji zachowania.

Szkolenie przeznaczone jest dla: nauczycieli, wychowawców, opiekunów grup wychowawczych.

Co zyskujesz?

  • poznasz przyczyny i symptomy zachowań trudnych u uczniów
  • dowiesz się, jak reagować adekwatnie do sytuacji w przypadku wystąpienia zachowań trudnych na zajęciach
  • utrzymasz stałą dyscyplinę i dobrą atmosferę podczas pracy w grupie wychowawczej lub zespole klasowym
O relacjach nauczyciel-uczeń na różnych etapach kariery zawodowej
Konstruktywna konfrontacja w klasie
Przyczyny niewłaściwego zachowania uczniów w klasie
Zarządzanie klasą i zachowanie uczniów
Przeciwdziałanie zachowaniom destrukcyjnym
Jak pokonywać problemy behawioralne i emocjonalne u dzieci i młodzieży?
Taktyki usuwania czynników wyzwalających trudne zachowania
Dyscyplina w klasie – zasady kluczowe
Aspekty kierowania grupą

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
  • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja do szkolenia
  • Materiał dodatkowy - Skrypt
Twoje szkolenie poprowadzi

Joanna Nienałtowska-Padło

Pedagog, psychoprofilaktyk, socjoterapeuta, edukator, coach.