Unia Europejska
Kurs TUS - ostatnia edycja
Aktualizacja
03.05.2021
Joanna Nienałtowska-Padło
J. Nienałtowska-Padło

Depresje i inne kryzysy okresu dojrzewania – jak rozpoznać je u uczniów i na nie reagować?

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
 • zaświadczenie MEiN
 • materiały dodatkowe
 • nagranie ze szkolenia
89,00 zł
Zrealizuj kod lub

Kryzysy są czymś naturalnym w życiu człowieka, rzecz jednak w tym, by reakcja na nie była adaptacyjna i nie prowadziła do zachowań ryzykownych, ani do stanów depresyjnych. Jest to ważne, ponieważ coraz głośniej mówi się o „epidemii” depresji wśród dzieci i młodzieży.

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, jakie są objawy kryzysów rozwojowych. Prowadząca Joanna Nienałtowska-Padło opowie także o zagrożeniach związanych z możliwością wystąpienia depresji i stanów presuicydalnych. Ukazane zostaną metody rozpoznawania wymienionych zaburzeń psychicznych oraz określone procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Webinarium dotyczy głównie wieku adolescencji. Niemniej jednak omawiane objawy dotyczą także dzieci, w związku z tym powyższa tematyka wydaje się być niezwykle istotna dla wszystkich osób pracujących w zawodach pomocowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla: pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców, innych przedstawicieli zawodów pomocowych.

Co zyskujesz?

 • poznasz symptomy kryzysów rozwojowych
 • poznasz zagrożenia związane z możliwością wystąpienia depresji i stanów presuicydalnych
 • zapoznasz się z metodami pracy z wychowankami zagrożonymi depresją i kryzysami przedsamobójczymi
Rozwój człowieka według E. Eriksona
Cechy charakterystyczne okresu dojrzewania, objawy kryzysu rozwojowego
Czynniki chroniące w zachowaniach problemowych młodzieży w kontekście oddziaływań wychowawczych szkoły
Depresja: definicje, rodzaje, objawy
Maski depresji
Profilaktyka samobójstw
Sygnały świadczące o tym, że uczeń przeżywa kryzys – działania prewencyjne
Procedura 10 kroków w sytuacji zagrożenia M. Anthony’ego

Zaświadczenie MEiN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEiN.
 • Zaświadczenie MEiN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
 • Prezentacja ze szkolenia
 • Materiał dodatkowy - Potrzeby rozwojowe
 • Materiał dodatkowy - Telefony pomocowe
 • Materiał dodatkowy - Zamieniać słabość w siłę
Twoje szkolenie poprowadzi

Joanna Nienałtowska-Padło

Pedagog, psychoprofilaktyk, socjoterapeuta, edukator, coach.