Unia Europejska
Lipcowa promocja szkoleń
Aktualizacja
03.05.2021

Bezpieczeństwo cyfrowe w szkole. Plan Bezpieczeństwa Cyfrowego. Cyberprzemoc.

Kupując szkolenie, zapewniasz sobie:
  • zaświadczenie MEN
  • materiały dodatkowe
  • nagranie ze szkolenia
48,50 zł
97,00 zł -50%
Zrealizuj kod lub

Osoby pracujące z młodzieżą muszą mieć świadomość powszechności i dostępności Internetu w codziennych czynnościach każdego młodego człowieka. Nie ma już mowy o mieszaniu się świata wirtualnego z rzeczywistym; dzisiaj oba te światy stanowią jedno. Młodzi użytkownicy internetu często nie mają dostatecznej wiedzy o zagrożeniach wynikających z ciągłej obecności w sieci. Szkolenie "Bezpieczeństwo cyfrowe w szkole" ma na celu uświadomienie nauczycieli pracujących z młodzieżą o najczęstszych aktywnościach młodych osób w internecie, zagrożeniach na jakie mogą być narażeni oraz o potencjalnych negatywnych konsekwencjach, w tym prawnych.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli różnych przedmiotów i szczebli, wychowawców oraz dyrektorów.

Co zyskujesz?

  • na czym polega bezpieczeństwo cyfrowe w szkole
  • jakie są rodzaje zagrożeń w sieci
  • jak przeciwdziałać cyberprzemocy
  • jakie są rodzaje aktywności młodzieży w sieci
Omówienie charakterystyki młodzieży w wieku szkolnym w świetle psychologii rozwojowej pod kątem zachowań w internecie
Case study - wykorzystywanie przez osoby niepożądanych treści umieszczanych w internecie
Zagrożenia związane z mediami społecznościowymi
Kwestia własności intelektualnej w sieci - prawa autorskie
Zagrożenia - plagiat, kradzież tożsamości, włamanie na konto, cyberbullying, seksting, grooming
Case study
Sposoby zabezpieczania się

Zaświadczenie MEN

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz zaświadczenie MEN.
  • Zaświadczenie MEN

Materiały dodatkowe

W pakiecie ze szkoleniem otrzymasz materiały dodatkowe.
  • Prezentacja ze szkolenia
Twoje szkolenie poprowadzi

Adam Walas

Prawnik, przedsiębiorca, prowadził w radiu RSC autorską audycję pod nazwą „Radiowy Paragraf”.